HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-10-04

SRAT – förbundets organisation

HälsoAkademikerna är en del av förbundet SRAT som i sin tur är en del av centralorganisationen Saco - Sveriges akademikers centralorganisation.Läs här om hur din fackförenings organisation är uppbyggd och vilka professioner som också är medlemmar i SRAT.

SRAT – förbundets organisation

HälsoAkademikerna är en del av förbundet SRAT som i sin tur är en del av centralorganisationen Saco - Sveriges akademikers centralorganisation.

Läs här om hur din fackförenings organisation är uppbyggd och vilka professioner som också är medlemmar i SRAT.

SRAT är ett fackförbund med 25 föreningar som idag organiserar drygt 21.000 medlemmar. Av dessa återfinns 59 procent i offentlig sektor och 41 procent i privat sektor. SRAT är en facklig och ideell organisation för akademiker i samhällsbärande professioner.

På den statliga sektorn är SRAT fackförbundet för dig som har en anställning med kvalificerade handläggande arbetsuppgifter inom folkhälsa, administration eller teknik. På den kommunala sektorn organiserar vi främst tandhygienister, barnmorskor, optiker, perfusionister, idrotts-, folhälso- och hälsovetare. På den privata sektorn organiserar vi bland annat tandhygienister, optiker, flygtekniker, hälsovetare samt anställda vid vissa bolag som exempelvis PostNord, Bring och Telia.

Organisation

Förbundsmötet är högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år. Mellan förbundsmötena leds arbetet av förbundsstyrelsen. Styrelseledamöterna nomineras av föreningarna och väljs av förbundsmötet.

Medlemmar

Bland medlemmarna finns bland annat sex legitimationsgrupper; audionomer, barnmorskor, kiropraktorer, logopeder, optiker och tandhygienister. Bland SRATs övriga medlemmar finns diplomater, hälsovetare, lotsar, perfusionister, trafikledare samt chefer, kvalificerade tjänstemän och specialister inom en rad olika statliga myndigheter, kommuner/regioner och privata företag. Många medlemmar är egenföretagare. SRAT är partipolitiskt obundet.

Medlemsföreningar

SRAT strävar efter att organisera det fackliga arbetet så att besluten och inflytandet ligger så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Därför är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar med egen styrelse och i vissa fall egen ekonomi.

Föreningarna är organiserade efter två principer:

Medlemmar med samma arbetsgivare/bransch
Exempelvis: Trafik och Järnväg - TJ, Utrikesförvaltningens Personalförening, SRAT-Posten eller SRAT-föreningen på Kustbevakningen.

Medlemmar med samma yrke
Exempelvis: Audionomerna, HälsoAkademikerna, Lotsförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Logopedförbundet, Svensk Optikerförening eller Sveriges Tandhygienistförening. Sådana föreningar är i allmänhet riksomfattande och kan i sin tur ha lokala föreningar.

Siffrorna i skissen är per 2020-12-31

Förbundsstyrelse

Mellan förbundsmötena leds arbetet av förbundsstyrelsen. Styrelseledamöterna nomineras av föreningarna och väljs av förbundsmötet.

Förbundskansli

Förbundskansliet ligger i Stockholm och leds av förbundsdirektör Anders Berndt. Där finns medlemsservice, förhandlare/jurist, kommunikatör, ekonomi och IT.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet