HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-01-30

Pandemins positiva konsekvenser

Är det möjligt att utläsa positiva konsekvenser av pandemins framfart, och hur kan dessa se ut?

Ett nytt ord från 2020 skulle kunna vara pandemianpassning som så ofta florerat i olika kontexter. Inte minst inom sammanhang av arbetsplats, studier, idrott och ute i samhället överlag. Varje steg och planering måste ske med hänsyn till rådande pandemi. Likväl som detta till en början troligtvis upplevts tjatigt och påtvingat har det nu blivit en del av vår vardag. Det är nu helt naturligt att ifrågasätta och kritiskt beakta olika sammanhang, och huruvida de upplevs vara säkra nog att delta i relation till risk för utsatthet av hälsan. Inte att förglömma har hela processen också bidragit till en rad positiva aspekter som troligtvis kan komma att falla i skymundan för de negativa sidorna.

Tiden sedan pandemin tog fart har varit speciell och konstig på många sätt, och det är lätt att låta de negativa aspekterna ta mest plats. Å ena sidan är det absolut inte konstigt på något vis då pandemins framfart medfört otroligt mycket elände och tragedi. Å andra sidan har detta även bidragit till nya perspektiv, nya sätt att tänka och hantera olika sammanhang. Detta var självklart ingenting som vi hade önskat oss i förväg om vi hade vetat om hela omfattningen av pandemin. Men nu står vi här idag och har tvingats finna nya vägar att utgå ifrån och nya sätt att angripa uppdrag och problemlösning. Ibland i kreativa former och ibland inte helt optimala, och det har funnits en lång sträcka av anpassning och nytt lärande. Men tänk ändå vad fantastisk människan är till att anpassa sig efter nya förutsättningar. Även om de flesta fann det obekvämt att i sitt arbete eller vid studier etc. plötsligt sätta sig in i de digitala verktygen, har detta dock tillslut fungerat relativt väl. Även de svårigheter och fadäser kring uppkoppling och systemförståelse har haft sin inkörsperiod, och sannolikt känner nog många att de tagit sig vidare och utvecklats även här.

De flesta jag pratat med inom större organisationer vill framhäva hur de digitala möjligheterna öppnat upp för helt nya reflektioner, och hur dessa hjälpmedel även kommer att nyttjas mer frekvent i framtiden oavsett förutsättningar. Även om de digitala möjligheterna var ett påtvingat verktyg som tidigare ofta använts mer sporadiskt och sällan, har det i efterhand kunnat visa sig vara effektivt att bruka på flera sätt. Många ser vinster i att fortsättningsvis inte behöva åka miltals för att delta vid ett kortare fysiskt möte. Detta sparar dels tid och underlättar samtidigt för planering och schema. Dels sparar det på ekonomin och miljön när vi inte behöver nyttja färdmedel i samma utsträckning som tidigare. Det blir alltså enkelt att dra slutsatsen om att ur hållbarhetssynpunkt kan det finnas vinster att hämta. Troligtvis har många fått upp ögonen för de nya sätten att mötas på och hur det kan underlätta inom olika verksamheter och i vardagen. Även om fysiska möten kan vara att föredra och att många socialt sett längtar till dessa, kan det ändå finnas fördelar med de digitala. Kanske kan det i framtiden finnas en  styrka i att kunna balansera det digitala mot fysiska möten, och på så sätt uppnå mer effektivitet och hållbarhet på sikt.

Någonstans vill jag ändå tro att det är sunt att försöka att se positiva aspekter i allt detta mörker, och att det tillika går att utvinna viktig lärdom. Trots allt kan vi inte ändra på det som varit men vi kan välja att dra nytta av vad vi lärt oss på vägen, och de nya erfarenheter som förvärvats.

Förutom de digitala anpassningarna och den nya kompetensen i området har hela samhället uppgraderat sin hygienkännedom under processen av pandemin. Idag är det vida känt hur relativt små insatser som exempelvis att hålla en god handhygienen kan utgöra skillnad för smitta och smittspridning. Hur vi med enkla medel som att frekvent tvätta händerna med tvål och vatten, kan reducera smitta och förhindra en del av smittspridningen. Insikten av denna betydelse har troligtvis inpräntats i vårt sinne under nog lång tid för att inte glömmas bort igen. Kanske har vi på detta sätt motat bort både den säsongsburna influensan och andra vanligt förekommande förkylningsvirus. Kan denna kunskap bidra till att göra skillnad i framtiden och på så sätt förebygga en del sjukdom och i sin tur sjukfrånvaro. Vem vet, förhoppningsvis. Men oavsett är det i alla fall en positiv aspekt att ta med sig.

Senaste nyheter

01 december 2023, 10:35

Temakonferensen för studenter

20 mars 2024 Plats: Karlstads universitet.  Den 20 mars 2024 går Hälsoakademikernas temakonferens...

24 november 2023, 10:36

Tredje föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Johan Högman

24 november 2023, 10:07

Andra föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Frida Östberg