HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-01-30

Pandemins påverkan på studenter

Ett år har gått sedan Covid-19 spred sig över världen och pandemin blev ett faktum. Alla har påverkats av omständigheterna på ett eller annat sätt under dessa månader, så även de studenter som studerar på högskolor och universitet i Sverige. Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås är ett av alla de lärosäten där distansundervisning har blivit det nya normala. Men hur har egentligen den förändrade livs- och studiesituationen påverkat de som studerar?

För dem flesta i samhället har mycket förändrats under de senaste månaderna efter att Covid-19-pandemin utbröt i världen. Allt fler evenemang har fått ställas in och arbetsplatser och skolor har fått hitta nya sätt att arbeta för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Till följd av pandemin har majoriteten av befolkningen fått en förändrad och mer isolerad livsstil där största fokus hamnat på att undvika smittan och att inte sprida den vidare. Att umgås med familj och vänner, besöka gallerior, resa och delta i evenemang var något som många tidigare tog förgivet, men som inte längre är en självklarhet.

Landets högskolestudenter är en av de grupper i samhället som fått en helt annorlunda vardag jämfört med hur det var innan pandemin. Som studentrepresentant vid Mälardalens högskola (MDH) och som en del av Mälardalens Studentkår har jag fått se och uppleva studiesituationen för högskolestudenterna i Eskilstuna och Västerås på nära håll under dessa annorlunda månader. I och med Covid-19-pandemin och de restriktioner som angavs under vårterminen 2020 så ställdes nämligen majoriteten av undervisningen vid MDH om till distans. Den förändringen innebar att både studenter och lärare började genomföra studierna och undervisningen hemifrån istället med hjälp av digitala hjälpmedel och läroplattformar på webben. Även vi på studentkåren valde att övergå till distansarbete under samma period för att minska smittspridningen. Tack vare den tekniska utvecklingen så finns idag möjligheter till att bedriva en stor del av arbetet och undervisningen på distans, vilket underlättade omställningen mycket. Däremot var det ändå mycket som var nytt och osäkert i början vilket skapade oro och förvirring hos både studenter och undervisande lärare under de första veckorna. Framför allt var det upplägget kring tentor, praktik och utlandsstudier som blev de stora utmaningarna att lösa på kort tid. De flesta pusselbitarna föll dock på plats så småningom och de flesta studenterna vande sig vid de nya förutsättningarna, även om inställda utlandsstudier naturligtvis lämnade en del besvikna och ledsna.

Det som har märkts tydligt under dessa månader av distansstudier är att det medfört både för- och nackdelar för studenterna, men också att vi alla är olika. Det som majoriteten av studenterna nämnt som positivt är att det funnits möjlighet att stanna upp och reflektera på ett annat sätt än tidigare, att det funnits tid för vila och återhämtning samt att mer tid har kunnat ägnas åt träning, hobbys, hushållssysslor och att umgås med sin partner eller familj. Likaså är det ett flertal studenter som jag träffat som påtalat att distansstudierna medfört att de studerat mer effektivt och att de fått mer tid till studierna, vilket bidragit till att de känt sig mindre stressade. De studenter som vanligtvis brukade pendla till skolan från andra orter har även upplevt att de sparat mycket tid och framför allt pengar på att studera hemifrån istället.

Alla är vi dock olika och det som upplevts som positivt för vissa har upplevts som negativt för andra. De studenter som vanligtvis behöver lämna hemmet för att kunna fokusera har haft det betydligt tuffare under dessa månader. Flera har exempelvis upplevt att det finns mycket som kan distrahera hemma, så som tv, dator, sambo, barn, med mera, vilket lätt tar fokus från studierna. Det finns också upplevelser om är att den naturliga dialogen mellan studenter och lärare har försämrats sedan undervisningen övergick till distans. I längden finns en risk att lärprocessen och även studieresultaten försämras om studenterna och lärarna inte utbyter tankar och funderingar med varandra. En ytterligare utmaning som skapat oro hos studenterna är möjligheten till att kunna hitta ett jobb efter examen. Som de flesta vet så är det många företag som fått dra ner på personalstyrkan eller till och med blivit tvungna att gå i konkurs sedan Covid-19-pandemin utbröt. Sådana omständigheter har skapat mycket oro, framför allt för de som befann sig i slutet av sin utbildning och snart skulle söka jobb. Dessutom var studentkåren tvungen att ställa in sin årliga arbetsmarknadsmässa i Västerås där studenterna vanligtvis brukar ges möjlighet att mingla med olika företag för att hitta examensjobb och sin framtida arbetsgivare.

Det som har upplevts som mest utmanande under denna pandemi har dock varit att hantera känslan av ensamhet och isolering. De flesta saknar att träffa sina vänner och klasskompisar, att känna gemenskap när klassen är samlad på lektioner, samt att kunna delta i evenemang av studentföreningarna och studentkåren. De flesta som studerat på högskola eller universitet vet att studietiden är så mycket mer än bara studier. Det är en tid fylld med roliga evenemang, resor och aktiviteter som gläder upp och ger energi och återhämtning mellan de annars intensiva perioderna med tentor, inlämningsuppgifter och redovisningar. Att ha ett aktivt och händelserikt studentliv är något som lärosäten och studentkårer värnar om och arbetar aktivt för eftersom det bidrar till att studenter kan knyta nya kontakter och få en paus i studierna. När de flesta studentlivsrelaterade evenemangen ställdes in var det därför många som inte fick den paus från studierna som de hade önskat och behövt. Att inte kunna umgås på samma sätt som tidigare har till viss del lett till ledsamhet, tristess, ensamhet, brist på motivation och nedstämdhet.

Trots att de flesta evenemangen ställdes in under året så har dock många studenter ändå hittat nya digitala sätt för att kunna umgås med sina närmsta vänner via digitala verktyg och sociala medier. Även studentkåren och studentföreningarna testade på att anordna några mindre digitala evenemang och tävlingar för att liva upp lite i pluggstressen. Om det inte hade funnits en så god möjlighet till att kommunicera och umgås med varandra digitalt så hade troligtvis den psykiska ohälsan bland studenter ökat i mycket större utsträckning under denna pandemi. 

Överlag har jag märkt tydligt att det finns en acceptans kring den förändrade levnadssituationen som vi alla befinner oss i just nu, och kanske är det just för att vi alla berörs av detta, som det varit enklare att infinna sig i det. Medvetenheten om att den här pandemin inte drabbar enbart en själv, utan oss alla, har skänkt tröst och gjort det lite mer uthärdligt. Det är dock svårt att förutspå hur studenterna skulle påverkas av den förändrade livs- och studiesituationen om den rådande pandemin fortsatte i flera år framåt. Förmodligen skulle hälsokonsekvenserna bli allt mer tydliga med tiden, så som ökad psykisk ohälsa. Att de flesta studenter ändå anger att de i nuläget mår bra trots den rådande situationen har troligtvis att göra med att det finns förhoppningar om att den nuvarande pandemin enbart är tillfällig och att vi alla snart kommer kunna återgå till det normala igen.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet