HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-01-31

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

God fortsättning!

Nytt år och nya möjligheter. Vi kan nu alla börja se ett svagt ljus i tunneln, men det gäller att fortsätta med ett ansvarsfullt beteende för att pandemin ska ebba ut.

Såväl HA´s som SRAT´s verksamhet bedrivs fortfarande till största delen på distans via digitala verktyg. Vi har sedan hösten fått det att fungera allt bättre, men verksamheten påverkas fortfarande tydligt av pandemin.

Vi kommer under början av våren skicka ut en medlemsenkät. Det är framför allt inriktad på vad du vill ha ut av ditt medlemskap och vad du vill att föreningen ska arbeta med.

Under våren ska en magisterstudent skriva sitt examensarbete åt HälsoAkademikerna. Syftet blir att ta reda på hur idrottsföreningar arbetar med folkhälsouppdraget som idrottsrörelsen har. Uppsatsen kommer titta på tiden före Covid19 och även under pandemiåret 2020.

Ett av det tydligaste folkhälsouppdraget är att arbeta med Barnkonventionen, som blev lag från 1 januari. Uppsatsen kommer undersöka hur föreningarna arbetat med barnkonventionen under 2020.

Håll i och håll ut!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet