HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-06-13

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

28 maj hölls SRAT´s förbundsmöte. För första gången hölls det i digital form, naturligtvis pga pandemin. Mötet beslutade att sittande styrelsen samt sittande valberedning ska fortsätta fram till ett extra förbundsmöte i oktober. Detta pga att pandemin har orsakat förseningar i valberednings arbete. Förhoppningen är att det extra förbundsmötet ska kunna hållas i fysiskt format.

Just nu har vi en medlemsenkät utskickad, som ni förhoppningsvis sett och även svarat på.Har du inte svarat så önskar jag att du gör det s snart som möjligt. Syftet med enkäten är att ge styrelsen feedback på det arbete vi bedriver och ge oss en grund att stå på för de närmaste årens verksamhetsplanering.

Vi har för närvarande fyra medlemmar (som inte sitter i styrelsen) som hjälper föreningen med olika projekt, bla en ny skribent till nyhetsbrevet. Vi har en stor potential hos de professioner vi representerar och en arbetsmarknad som ser positiv ut. Föreningen har många möjligheter att påverka arbetsmarknaden. Dessa möjligheter för med sig en hel del arbete och där kommer du in i bilden. Vi söker medlemmar som vill hjälpa oss med stort som smått. Tveka inte att kontakta oss och ställ en fråga vad du kan hjälpa till med eller om du har något eget förslag.

I alla nummer av nyhetsbrevet det senaste året har vi skrivit om pandemin ur olika perspektiv. Pandemin har påverkat oss alla jorden runt och är något som fortfarande känns overkligt. Ljuset i tunneln blir allt starkare men fortfarande gäller att hålla i och hålla ut. Skänker en extra tanke till alla hjältar inom vården som haft en arbetsmiljö och arbetsbelastning som är svårt att förstå. Vill även lyfta fram alla inom förskola/skola som möjliggjort att våra barn och ungdomar kunnat ha en så normal skolgång som möjligt. Det har en stor positiv påverkan på elevrnas hälsa och folkhälsan i stort.

Ta hand om er och ha en fin sommar!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet