HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

Ordförande har ordet

Noterar två saker bland alla politiska turerna senaste veckorna.Det ena är naturligtvis det stora att Sverige äntligen ansluter till länder såsom exempelvis Island, Trinidad & Tobago, Bangladesh, Namibia, Nepal, Serbien, Danmark dvs länder med en kvinna som för närvarande är ledare för landet. Det är sannerligen på tiden i ett land som har så hög svansföring i frågor om jämställdhet. Vi blev land nummer 76 att få en kvinna som högste ledare för landet.

Det andra jag noterade är att vi fick en ny idrottsminister och framför allt att idrotten nu lämnade Kulturdepartementet och landade hos migrationsminister Anders Ygeman på Justitiedepartementet.

Att idrott hamnade med kulturen riskerade att man betraktade idrotten just som något man betraktar/tittar på som underhållning. Det delen av idrotten är den lilla delen som klassas som elitidrott. 

Att idrotten hamnar på Justitiedepartementet är svårtolkat men en koppling till Ygemans andra ansvarområden migration och ffa integration är positiv då idrottens förmåga att förena är oerhört stor om man organiserar det på rätt sätt.

Det jag läser om Anders Ygeman förutom hans stora erfarenhet och retoriska förmåga, är hans stora intresse för idrott. Det var saker som även framhölls om Amanda Lind och även sådant jag läser om statsminister Magdalena Andersson. 

För mig så är deras privata intressen relativt ointressant. Det viktiga är hur arbetet organiseras och prioriteras. 

Ser man idrotten som, bredvid skolan, kanske den viktigaste folkhälsoarenan för barn och ungdomar och något som kan skapa rörelserika medborgare genom hela livet? Eller ser man idrottande som något som tar slut i en ålder av cirka 11 år förutom för en liten andel som blir elitidrottare som folket sedan kan underhållas av på Tv och olika arenor?

Jag hade gärna sett att man utsåg en folkhälsominister med ansvar för idrottsfrågor såsom Gabriel Wikström var 2014 – 2017. Då låg frågorna under Socialdepartementet.

Nuvarande styrelse valdes in på föreningsstämman den 22 mars 2020. Den stämman var planerad att hållas på högskolan i Falun i samband med Hälsovetardagen den 18 mars, men en vecka innan, den 11 mars, blev covid19 klassat som en pandemi och efter det var världen inte sig lik.

Nu den 11-12 november 2021 dvs 15 månader senare hade vi vårt första fysiska möte och kunde genomföra våra två planeringsdagar på SRATs kansli i Stockholm. 

Det var naturligtvis väldigt trevligt men även väldigt givande då fysiska möten oftast skapar en bättre och mer kreativ miljö.

I mars kommer vi återigen ha föreningsstämma och vi hoppas naturligtvis innerligt att det kan ske i fysisk format på GIH i Stockholm. Som du kan läsa i nyhetsbrevet så har valberedningen påbörjat sitt arbete med att söka kandidater till styrelsen.

Senaste 5-6 åren har vi haft Hälsovetardagar i samband med föreningsstämman men vi vill inte påbörja ett sånt stort åtagande som en Hälsovetardag innebär med risk att det blir inställt pga pandemin. Vi planerar ändå för att ha föreläsningar i anslutning till själva föreningsstämman. Läs mer om det i nyhetsbrevet.

God jul & gott nytt år!
Andreas Lövdahl
Ordförande

Senaste nyheter

01 december 2023, 10:35

Temakonferensen för studenter

20 mars 2024 Plats: Karlstads universitet.  Den 20 mars 2024 går Hälsoakademikernas temakonferens...

24 november 2023, 10:36

Tredje föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Johan Högman

24 november 2023, 10:07

Andra föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Frida Östberg