HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-04-11

Ordförande har ordet

Rekrytering är i alla föreningar något väldigt viktigt. Ju fler vi är desto större representation har vi på arbetsmarknaden och kan få större inflytande.

Representerar en fackförening 40 % av den aktuella professionen på arbetsmarknaden eller 90 % så är det oerhört stor skillnad på vilket inflytande föreningen har.

Ett medlemskap ger inte bara exempelvis lönerådgivning, arbetsrättsligt stöd och andra mervärden till dig som enskild medlem utan ökar möjligheterna för föreningen att påverka avtal, politik, arbetsmarknad, löner, med mera

Pga pandemin har vi under 2020 inte kunnat besöka studenterna på lärosätena som vi brukar. Under hösten har SRAT tagit fram digitala hjälpmedel och arbetssätt som gör att vi nu kan komma igång igen med en aktiv rekrytering.

Du som är medlem och vill stärka föreningen kan i dina nätverk berätta om det viktiga arbetet vi gör för att höja statusen på arbetet med idrott, hälsa och folkhälsa. 

Du som är studerandemedlem och värvar annan student får dessutom ett presentkort på 100 kr för varje student du värvar. Läs mer om det på SRATs hemsida. https://www.srat.se/Medlemskapet/rekrytera-en-klasskompis/

Senaste nyheter

01 december 2023, 10:35

Temakonferensen för studenter

20 mars 2024 Plats: Karlstads universitet.  Den 20 mars 2024 går Hälsoakademikernas temakonferens...

24 november 2023, 10:36

Tredje föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Johan Högman

24 november 2023, 10:07

Andra föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Frida Östberg