HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-04-11

Ordförande har ordet

Rekrytering är i alla föreningar något väldigt viktigt. Ju fler vi är desto större representation har vi på arbetsmarknaden och kan få större inflytande.

Representerar en fackförening 40 % av den aktuella professionen på arbetsmarknaden eller 90 % så är det oerhört stor skillnad på vilket inflytande föreningen har.

Ett medlemskap ger inte bara exempelvis lönerådgivning, arbetsrättsligt stöd och andra mervärden till dig som enskild medlem utan ökar möjligheterna för föreningen att påverka avtal, politik, arbetsmarknad, löner, med mera

Pga pandemin har vi under 2020 inte kunnat besöka studenterna på lärosätena som vi brukar. Under hösten har SRAT tagit fram digitala hjälpmedel och arbetssätt som gör att vi nu kan komma igång igen med en aktiv rekrytering.

Du som är medlem och vill stärka föreningen kan i dina nätverk berätta om det viktiga arbetet vi gör för att höja statusen på arbetet med idrott, hälsa och folkhälsa. 

Du som är studerandemedlem och värvar annan student får dessutom ett presentkort på 100 kr för varje student du värvar. Läs mer om det på SRATs hemsida. https://www.srat.se/Medlemskapet/rekrytera-en-klasskompis/

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet