HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-04-11

Val av ny ledamot till styrelsen

Av personliga skäl har en ledamot i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal stora projekt på gång har vi beslutat att förrätta fyllnadsval.

Vid föreningsstämman 2020 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden om behov uppstod.

Av personliga skäl har en ledamot i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal stora projekt på gång har vi beslutat att förrätta fyllnadsval. 

Det går till så att vi via nyhetsbrevet föreslår en kandidat och om inte en majoritet medlemmar hör av sig med annat förslag eller röstar nej senast 10 maj 2021, så är kandidaten invald i styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2022.

Styrelsen föreslår till ny ledamot:

Kristin Bastrup-Frank

Ni kan läsa hennes presentation i nyhetsbrevet.

Om någon har annan kandidat eller vill rösta emot styrelsens förslag så skicka epost senast 10 maj 2021 på ordforande@halsoakademikerna.se

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet