HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

Medlemsenkäten 2021

HälsoAkademikerna genomförde under sommaren och början av hösten 2021 års medlemsenkät. Svaren i enkäten kommer att utgöra en grund och staka ut en riktning för föreningens fortsatta och framtida arbete.

Totalt skickades enkäten ut till 771 personer och svarsfrekvensen landade till slut på drygt 36%. En siffra som får anses vara mer än godkänd för en enkät av det här slaget. Det märks tydligt i svaren att Hälsoakademikerna rekryterar från många olika lärosäten och att antalet utbildningar har ökat genom åren. Frågan om yrkestitel är kanske den som bäst illustrerar denna bredd. Trots att det gick att välja mellan 22 olika yrkestitlar så valde 50% av de som svarade på frågan alternativet “Annan”. Denna bredd och brokighet är föreningens stora styrka där många små tillsammans kan samlas och tillsammans påverka arbetsmarknaden, utbildningarna och våra medlemmars förutsättningar.

Svaren i enkäten kommer att fortsätta bearbetas och analyseras under det kommande verksamhetsåret. De kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med exempelvis kompetensprofiler och yrkestitlar. Två saker som ligger högt på den långsiktiga agendan.

Extra glädjande var kanske de många positiva svaren på den öppna frågan som handlade om att man som medlem kan engagera sig i föreningen genom att exempelvis skriva i nyhetsbrevet, driva sociala medier, informera om föreningen på sin utbildning och så vidare. Där var det nästan 30 personer som anmälde sitt intresse att bidra. Otroligt roligt! 

Arbetet i Hälsoakademikerna är ideellt och styrelsen består av en dedikerad samling personer men för att kunna realisera allt det vi önskar och vill och det vi som medlemmar gett uttryck för i medlemsenkäten så kan vi inte bli för många. Om du skulle vara intresserad av att bidra med något, stort eller smått, tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen så återkopplar vi.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla er som tog er tid att fylla i enkäten!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet