HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-06-13

Marie Cesares Olsson - hälsoutvecklare på regionen

Vi har intervjuat Marie Cesares-Olsson, hälsoutvecklare på regionen. Marie läste till hälsovetare på folkhälsoutvecklarprogrammet i Örebro, blev klar med sin utbildning 2006 och arbetar numera som utvecklingsledare på Region Örebro. Tidigare har Marie suttit i HälsoAkademikernas styrelse.

Hur ser din arbetsdag ut Marie? Vad gör du på jobbet?

Jag arbetar mest med området barn och unga utifrån bakgrunden en god och jämlik hälsa utifrån vår regionala utvecklingsstrategi (RUS). En stor del för mig är området föräldraskapsstöd och jag jobbar utifrån regeringens strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. Det handlar framförallt om att stötta länets kommuner och regionen för att det ska erbjudas olika former av verksamheter/insatser för att föräldrar ska ha tillgång till råd och stöd i sitt föräldraskap. I begreppet stödja kan det vara allt från systematisk kvalitetsuppföljning, kartläggningar, föräldraenkäter, implementering av ett nytt föräldraskapsstödsprogram, att sammankalla till olika arbetsgrupper, lobbyarbete och så vidare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att jag känner att jag gör en “god sak” och att jag kan vara med och förbättra för barn och familjer samt att jag så ofta får träffa en massa engagerade och kompetenta människor.

Varför tror du att just du fick jobbet? Fanns det någon erfarenhet som var extra viktig?

Mitt första jobb vet jag att jag fick för att jag hade universitetsutbildningen i folkhälsa och hade några år på nacken med andra arbetslivserfarenheter. Senare arbeten har jag fått för att jag nischat mig och att jag skaffat mig både kunskap och har ett stort nätverk såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt.

Finns det andra vägar att gå inom yrket? Vad annat kan man jobba som?

Inom mitt arbete skullem an kunna ha en annan profession i botten rent teoretiskt. Men man får inte jobb här om man inte har folkhälsokompetens.

Vad fick dig att utbilda dig till just folkhälsovetare?

Jag hade kommit till ett skede i livet då det var läge att göra något annat och i och med att hälsa alltid varit ett intresse så kändes det helt naturligt.

Vad tror du är bra att tänka på som student?

Inom folkhälsoområdet ska man vara beredd på att det är mycket fakta att hålla reda på, statistik, analys, rapportskrivning och annat administrativt arbete som krävs samtidigt som man måste kunna driva och föra skutan framåt inom olika utvecklingsområden.

Har du några andra tips till en nyutbildad folkhälsovetare som är på väg ut i arbetslivet?

Det är bra att ha jobbat med människor som varit i behov av olika insatser för att nå en god hälsa för att få en inblick i hur man praktiskt ska och kan jobba kompensatoriskt för att fler människor ska må bra.

En sista fråga Marie, varför valde egentligen just du att gå med i HälsoAkademikerna? Vad har du fått ut av att vara medlem?

Det var självklart att gå med i just HälsoAkademikerna eftersom föreningen riktar sig direkt mot min profession. Jag tycker det är spännande att följa utvecklingen för hälsovetare med flera. Jag har tagit hjälp av karriärstödet men har i övrigt inte varit i behov av att få så mycket annat stöd.

Tack Marie för att du tog dig tid att dela med dig av dina tips och erfarenheter till oss andra i HälsoAkademikerna!

Senaste nyheter

20 juni 2022, 13:02

Arbetsmarknadsdag på Högskolan i Gävle

Den 23 maj deltog HälsoAkademikerna på en arbetsmarknadsdag på Högskolan i Gävle och träffade...

14 juni 2022, 19:58

Ordförande har ordet

Nya styrelsen har i maj haft sitt första internat. Det är så befriande att återigen kunna träffas...

13 juni 2022, 12:00

Saco Studenttråds Kongress 2022

En fantastik och lärorik upplevelse. Det var väldigt kul att se att så många lade till yrkanden...