HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-10-04

Hur fungerar föreningen och förbundet?

HälsoAkademikerna är en ideell förening som drivs av medlemmar på ideell basis. Föreningsarbete i HälsoAkademikerna är en utvecklande och stimulerande erfarenhet för dig som yrkesverksam och meriterande för dig som student.

Hur fungerar din förening och förbund?

HälsoAkademikerna är en ideell förening som drivs av medlemmar på ideell basis. Styrelsen tillsätts vartannat år på föreningsstämman och är den grupp som leder arbetet. Utöver styrelseuppdragen finns andra uppdrag med specifika uppgifter, och alla medlemmar är välkomna att bidra med sin tid och sitt engagemang för att driva och utveckla föreningsarbetet.

Tillsättningen av styrelseposterna regleras av stadgarna och sker vartannat år på föreningsstämman, medan övriga uppdrag tillsätts genom överenskommelse mellan styrelsen och den enskilde medlemmen. Alla medlemmar har möjlighet att ansöka om ett uppdrag.

Observera att HälsoAkademikerna för närvarande inte har möjlighet att arvodera uppdrag i föreningen. Däremot ges ersättning för eventuella kostnader som uppstår i samband med föreningsarbete tex ersättning för förlorad inkomst. 

Engagemang

Föreningsarbete i HälsoAkademikerna är en utvecklande och stimulerande erfarenhet för dig som yrkesverksam och meriterande för dig som student. Föreningsarbete innebär ofta möjligheter till nätverkande och framför allt brukar det vara väldigt roligt. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att ta på dig ett föreningsuppdrag!

Nedan följer beskrivningar av de uppdrag som en medlem kan åta sig inom föreningen.

En styrelseledamot

 • Har ett engagemang för branschen och ett intresse att bidra med ideella krafter utifrån bästa förmåga. Tar ett helhetsansvar/intresse.
 • Förväntas delta i alla (vanligen 3-4 stycken) styrelsemöten/planeringsdagar per år, á 1-2 dagar.
 • Förväntas delta i och vara förberedd inför digitala styrelsemöten, cirka 5-6 st per år, á cirka 1,5 timme.
 • Förväntas ansvara för/samordna något av våra sju verksamhetsområden och/eller inneha någon styrelsepost
 • Förväntas arbeta med ett större/långtgående arbetsområde
 • Förväntas arbeta med ett mindre/kortsiktigt arbetsområde

Projektledare

Projektledare är medlemmar i föreningen som har ett engagemang för en viss fråga och som har utsetts av styrelsen att leda ett utvecklingsprojekt.

En medlemsrekryterare

 • Ska ansvara för att planera in och genomföra studieortsbesök 1-2 ggr/år. I första hand i den region hon/han representerar, men MR får gärna rekrytera i hela landet. Det innefattar planering (boka tid, beställa material etc.), genomförande samt dokumentation av besöket.
 • Ska få en utbildningsdag samt följa med på ett rekryteringsuppdrag.

En studentrepresentant

 • Är en resurs till styrelsen samt eventuell medlemsrekryterare (MR) på det lärosäte han/hon studerar på.
 • Ansvarar för anslagstavla på högskolan/universitetet där aktuell information om HälsoAkademikerna sätts upp.
 • Förväntas ha tillgång till aktuellt informationsmaterial om HälsoAkademikerna, främst rekryteringsbroschyren (Föreningsinfo) och arbetsmarknadsbroschyren (Efterfrågad kompetens). Detta för att kunna informera studenterna om dessa vid frågor, alternativt dela ut till studenterna inom HA-utbildningar på lärosätet.

Får gärna bistå styrelsen med information om de HA-utbildningar som finns på deras lärosäte. Det kan vara kännedom om programrevideringar, namnbyten, hopslagningar, nedläggningar etc.

Senaste nyheter

07 juni 2023, 08:07

Ordförande har ordet!

Sommaren är här och med den en säkerligen efterlängtad ledighet för er yrkesverksamma medlemmar....

06 juni 2023, 14:39

Kraftsamling kring Psykisk hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. SKR...

06 juni 2023, 14:09

Vill du hjälpa föreningen arrangera en temakonferens i mars 2024?

Sedan många år har HälsoAkademikerna arrangerat årligen återkommande konferenser för medlemmar oc...