HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-06-13

Hjärnans behov från savannen är högaktuellt 2021 och framåt

Forskning visar att din hjärna och övrig fysiologi är skapad för ett aktivt liv. Ett liv i rörelse. Hela livet. Detta gäller även seniorers hälsa, varför seniorer inte bör uppmanas att ta det lugnt, för att inte ramla, utan stärka kroppen genom fysisk aktivitet och på det sättet förebygga att inte ramla och livet blir också mycket roligare när de rör på sig.

Det är nu lite över ett år sedan Corona pandemin bröt ut över världen, detta ledde till att den stora grad av stillasittande och inaktivitet bland befolkningen, som var ett faktum innan pandemin, ökade och gick ännu mer åt fel håll i vårat samhälle. Det finns delar av samhället som bygger bort fysisk aktivitet mer och mer, exempel på detta är digitala skärmars framgång och ständiga utveckling, hemkörning av mat och att många tjänster kan göras i telefonen istället för att tex gå till banken.

Att samhället går åt fel håll vad gäller att hjälpa människan att tillfredsställa sitt behov av fysisk aktivitet är inte förenligt med hur vi är utvecklade, dvs vi behöver röra på oss för att behålla hälsan. Vi behöver se tillbaka till savannens dagar när vi levde som jägare och samlare, då var våra föregångares livsstil ett ständigt jagande och löpande. För livet. Denna livsstil gav deras fysiologiska kroppar många hälsofördelar.

Ett allt mer stillasittande samhälle slår hårdast mot socioekonomiskt utsatta populationer, därför är det av vikt att aktörer i samhället arbetar för att jämna ut klasskillnader kopplat till hälsa som nu ses gå åt fel håll, dvs öka.

Din hjärna är kvar på savannen. Livsstilen 2021 är däremot inte det. Din hjärna längtar efter pulshöjande fysisk aktiviteter som löpning. Jämfört med stillasittande så kommer din hjärna också tacka dig för en promenad, vilket ökar syreupptagningsförmågan till viss del och också energiomsättningen till viss del, gärna en promenad i skog och natur så får du fler hälsofördelar.

För din hälsa är det av vikt att inte följa med stillasittandets negativa trend och livsstil som växer sig starkare och starkare i samhället, utan alltid ha med dig att du är utvecklad för pulshöjande fysisk aktivitet, låt fysisk aktivitet vara din trend istället, inte för att vara cool och sportig, som kan vara en syn grundat på okunskap, utan detta grundar sig i överlevnad, dvs lyssna alltid på vetenskapen.

Så hur kan man göra om man vill komma igång med fysisk aktivitet och utvecklas som redan aktiv? Vardagsmotion är alltid en bra idé. Vad är då vardagsmotion? Jo, det handlar om att aktivt bygga in tillfällen under dagen att röra sig på. Åker du bil eller kommunalt till arbetet och skolan kan du istället gå och cykla. Detta gynnar både din och andras hälsa och miljön, miljöns hälsa är starkt förknippat med människors hälsa.

Har du ett kontorsarbete med sittskrivbord kan du utveckla till ett ståskrivbord. Detta kommer byta ut flera negativa fysiologiska händelser från sitness beteendet och istället ge dig flera positiva hälsofördelar. Kalas! Dessutom kommer jag berätta mer om hälsa kopplat till kontorsarbete längre ner, då jag ska lyfta mitt examensarbete från hälsopedagogprogrammet, GIH, som berör just detta, kopplat till hjärnan och fysisk aktivitet.

Om man redan älskar fysisk aktivitet och känner att man vill utvecklas, kanske har massa frågor och funderingar? Hur gör man då? Det bästa är att söka professionell hjälp från professioner som arbetar förebyggande med idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

I mitt examensarbete från 2019, med titeln: Hur affekterar fysiskt aktivitetsmönster och sömn mående dagen efter? - En kvantitativ studie om hälsosamma hjärnfunktioner, skriver jag tex om stillasittande, olika intensiteter för fysisk aktivitet, sömn, mående och känslor. Kan fysisk aktivitet påverka det psykiska måendet?

Uppsatsen är en del av en större forskningsstudie på GIH och mycket unik, med det viktigaste ämnet, för hälsan. Jag är obeskrivligt mycket tacksam och glad för det enormt stora intresset för ämnet och uppsatsen.

Studien tar sin utgångspunkt kopplat till att den psykiska hälsan blir allt värre i samhället genom muskulär inaktivitet och långa tider med en pulsnivå på vilostadiet. Olika företag som jobbar inom kontor var en del av studien. Kontorsarbetare är mycket utsatta för risken för psykisk ohälsa under arbetsdagen om denna tillbringas sittandes större delen av dagen. Forskningen visar att hjärnhälsan, som tankemässiga förmågor, kan istället gynnas av fysisk aktivitet. I Studien togs rörelsemönster fram för att bryta stillasittande, nämligen: knäböj, tåhävningar och knälyft, enkla övningar du kan göra då och då mellan tiden vid skrivbordet.

Studien sökte ta reda på om måendet kunde påverkas av variabler som stillasittande, lätt till mer intensiv fysisk aktivitet och sömn, dvs fysiskt aktivitetsmönster och hur dessa kunde påverka mående och humör utifrån sinnesstämning.

I studien ingick 13 försökspersoner, medelålder 53 år. För att få en bild över deltagarnas rörelsemönster under studien, fick de bära accelerometrar. Måendet mättes med enkäten PANAS.

Studiens huvudfynd var att sömn och fysiskt aktivitetsmönster inte påverkade individernas mående signifikant dagen efter mätningarna. En signifikant skillnad sågs mellan kvinnor och män kring den totala sömntiden. Studiens resultat är viktiga vid tex råd om effekter av fysisk aktivitet.

Där kan du också fördjupa dig i forskningen från referenserna.

Emma Siggesson

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet