HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

HälsoAkademikernas planeringsdagar

Varje höst har HälsoAkademikernas styrelse sina planeringsdagar tillsammans för att planera föreningens kommande år. I mitten av november ägde årets planeringsdagar rum inför verksamhetsåret 2022.

En av de viktigaste punkterna på dagordningen under HälsoAkademikernas planeringsdagar är att gå igenom och revidera verksamhetsplanen inför det kommande året, något som gjordes även de här planeringsdagarna. Den aktuella verksamhetsplanen har utgjort grunden för den kommande verksamhetsplanen, men med några tillägg och revideringar.

Inför nästa verksamhetsår kommer föreningens rekryteringsarbete spela en viktig och central roll för det fortsatta arbetet med att stärka föreningen. Under pandemin har medlemsrekryteringen hamnat mer eller mindre på paus och därför är det av stor betydelse att arbetet återupptas så att både studenter och yrkesverksamma får information och kunskap om föreningen och SRAT. Kanske vill du att vi kommer till din skola eller arbetsplats? Hör av dig till oss! Vi kan även genomföra digitala träffar om så önskas.  I samband med detta har styrelsen även diskuterat frågan om hur styrelsen ska organisera sig för år 2022 och hur föreningen ska bli ännu mer relevant för både studenter och yrkesverksamma. I dessa diskussioner har styrelsen även valt att se över möjligheten att införa en eller flera ytterligare medlemsförmåner som saknas i nuläget som kan medföra ett mervärde för medlemmen.

Ett annat arbete som blivit lidande på grund av pandemin är föreningens framtagande av kompetensprofiler tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan. Det är ett projekt som startades upp för två år sedan som ingår i föreningsarbetets arbetsmarknadsområde. Tillsammans med berörda lärosäten kommer arbetet dock fortsätta under det kommande verksamhetsåret och prioriteras högt.  

En annan fråga som berördes under planeringsdagarna är hur föreningen ska kunna bli mer synliga och nå ut bättre till såväl nuvarande medlemmar som potentiella framtida medlemmar. Inför nästa år kommer styrelsen därför fortsätta arbetet med att bland annat uppdatera och utveckla föreningens hemsida. Likaså kommer styrelsen starta upp en Facebookgrupp framöver som kommer bli ett komplement till den Facebooksida föreningen redan har idag, där både styrelsen och alla hälsoakademiker tillsammans kommer ha ett nätverk där de kan dela information, frågor och tips med varandra. Möjlighet till att nätverka med andra inom samma bransch är ett önskemål som flera medlemmar uttryckt bland annat i vår medlemsenkät. Har du några idéer eller önskemål om Facebookgruppens utformning är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Det har likaså inkommit en del önskemål från medlemmar om att HälsoAkademikerna ska starta upp ett Instagramkonto som komplement för Facebook. Det är en fråga som styrelsen diskuterat under planeringsdagarna men som kommer behöva ses över närmare framöver innan ett beslut kan fattas. Likaså kommer styrelsen behöva ta en ytterligare diskussion och beslut om det vilande LinkedIn kontot ska återupplivas och bli aktivt igen eller om det ska stängas ner. Det är något som en del medlemmar också nämnde i medlemsenkäten saknades idag. Med tanke på det behov som finns kommer styrelsen under nästa verksamhetsår ta fram en strategi för marknadsföring och sociala medier för att utvecklas inom området och bli mer synliga. För att utveckla och driva HälsoAkademikernas sociala medier önskar vi hjälp från någon eller några av föreningens medlemmar. Låter detta som något för dig är du varmt välkommen att kontakta oss. Just att skapa engagemang hos medlemmarna i föreningen var något som vi diskuterade under dagarna och kommer att fokusera mer på framöver. 

Inför nästa verksamhetsår kommer styrelsen även att satsa mer på opinionsbildning, vilket hänger samman med den satsning SRAT gjort när de under året tillsatte den nya tjänsten opinionsbildare till förbundet. Genom detta är målet att HälsoAkademikerna ska bli mer synliga och göra sin röst hörd i olika frågor och debatter i samhället, samt att bättre kunna marknadsföra hälsoAkademikernas kompetens inom utbildningssektorn och hos politiker. Under planeringsdagarna hade föreningen besök av den nya opinionsbildaren Patricia och en introduktion inom ämnet inleddes.

Under det kommande verksamhetsåret kommer styrelsen arbeta vidare med SKRs kraftsamling psykisk hälsa (Sveriges kommuner och regioner), vilket är ett arbete som påbörjades i år. Utöver arbetet med verksamhetsplanen gick styrelsen även igenom SRATs vision och idéprogram tillsammans med en av förhandlarna på SRAT, fick ett pass inom rekrytering med SRATs studenthandläggare och organisationsutvecklare, samt hann planera ytterligare inför föreningsstämman som börjar närma sig.  

Sammanfattningsvis var det två händelserika och produktiva dagar fyllda av idéer och inspiration inför det kommande året!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet