HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

Generation Peps Pep-Forum 2021

Den 10e november arrangerade Generation Pep sitt årliga Pep-Forum, vilket i år hade temat att få Sverige att må bättre. Självklart var HälsoAkademikerna på plats för att lyssna in och föra kunskapen vidare till er medlemmar!

Generation Pep är en ideell och icke vinstdrivande organisation som arbetar för barn och ungas hälsa med kronprinsessparet som initiativtagare. Ett så kallat Pep-Forum hålls en gång per år för att uppmärksamma ett viktigt ämne inom det hälsoområde Generation Pep arbetar inom. HälsoAkademikerna var på plats för att delta på årets Pep-Forum.

På agendan fanns många intressanta talare som delade med dig av sina tankar och erfarenheter inom ämnet, varav kronprinsessan Victoria blev den första talaren att inleda forumet. Den första presentationen kom därefter från BRIS Generalsekreterare, Magnus Jägerskog, som tillsammans med Carolina Klüft gick igenom siffror och rapporter om hur det ser ut för barn och unga idag. De nämnde bland annat att Sveriges befolkning kan må mycket bättre, då det i nuläget förekommer dåliga kostvanor och hög grad av fysisk inaktivitet hos majoriteten samtidigt som den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga. De uppmärksammade också att Sverige är ett ojämlikt land när det gäller hälsa och levnadsvanor och att det behövs kraftfulla insatser på alla nivåer i samhället för att åstadkomma en förändring. Likaså poängterades betydelsen av att hitta inspirerande och starka ledare och förebilder för barn och unga. 

Näst på tur var organisationen Fritidsbanken, som lånar ut sport- och friluftsutrustning till allmänheten helt gratis. De berättade om sin verksamhet och hur deras lån fungerar på samma sätt som att låna en bok på ett bibliotek. Under två somrar har Fritidsbanken tillsammans med Generation Pep genomfört en rörelseturné där de sammanlagt lånat ut 200 000 sportartiklar runt om i Sverige. Tack vare deras organisation har de bidragit till 1,5 miljoner timmar i fysisk aktivitet det senaste året som inte annars hade blivit av, vilket är väldigt positiva siffror. Även Friluftsfrämjandet, som är en ideell friluftsorganisation, höll en presentation och talade om sitt arbete med att skapa aktiviteter och äventyr för Sveriges befolkning i syfte att förbättra folkhälsan och öka livsglädjen hos individen. Både Fritidsbanken och Friluftsfrämjandet är två fina exempel på organisationer som möjliggör och skapar förutsättningar för hela samhället att leva ett mer aktivt liv.

Cancerfonden deltog också på årets Pep-Forum och berättade att ungefär en tredjedel av alla cancerfall i Sverige skulle kunna undvikas om befolkningen var mer fysiskt aktiva. Cancerfonden la också sitt fokus på sockerkonsumtionen och hur den onödigt höga mängden socker i dryck och matprodukter är ett stort folkhälsoproblem som skulle kunna förändras om leverantörerna tog sitt ansvar att minska sockernivåerna. 

Anders Wallensten, som är läkare, epidemiolog och författare, berättade om sin nyutgivna bok Hälsogåtan som går in på hur vi människor fungerar och vilka verktyg som behövs för att kunna göra hälsosamma val. Bland annat tog han några exempel ur sin bok och berättade att vår hälsa inte enbart påverkas av kost och motion, utan att det även påverkas av våra relationer, gemenskap, våra tankar och mentala hälsa, stress, vår omgivning, sömnvanor och om vi vistas utomhus i naturen. Samtliga faktorer kan påverka de välfärdssjukdomar som råder i Sverige och världen idag.

Hälsoprofilen och författaren Stephan Wilson var på plats och berättade om sin bakgrund och hur han med tiden förstod hur viktig motivationen och glädjen är för att kunna ta tag i träningen eller uppnå uppsatta mål. Det blev också anledningen till hans bok Motivationsresan, där han går igenom hur motivationen är individuell och något som varje enskild individ behöver hitta inom sig själva.  

Sammanfattningsvis kan HälsoAkademikerna konstatera att det var ett väldigt intressant och givande Pep-forum med värdefulla organisationer och profiler som spred både information och viktiga budskap för framtiden. Det går dock att konstatera att ingen har den perfekta lösningen på den stora samhällsutmaningen ännu och att mycket arbete kommer krävas för att kunna åstadkomma en förändring. Generation Peps verksamhetschef Carolina Klüft avslutade med att poängtera att stillasittandet blivit en pandemi precis som Covid-19, och därav behöver tas på lika stort allvar.

Det finns kortare videoklipp med frågor och svar till varje talare upplagd på Generation Peps YouTube-kanal för den som är intresserad av att veta mer. Nedan hittar ni en länk till deras sida:

https://www.youtube.com/channel/UCGkk3aeH4Dq6-XgXsFaz6cA/videos 

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet