HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-04-11

Friluftsliv för bättre folkhälsa

Det mesta ställdes in och stängdes ner under coronapandemin men naturen höll fortfarande öppet. När livet förändrades och den vanliga vardagen sattes på paus fick fler istället upp ögonen för friluftslivet och testade på ett aktivt uteliv.

När coronapandemin spred sig över världen för ett år sedan uppmanades alla till social distansering och att undvika gallerior, butiker, restauranger, gym, resor med mera. Som ett resultat av dessa restriktioner valde fler att istället ta sig ut i naturen för att spendera sin fritid och semester, något som även uppmuntrades av Folkhälsomyndigheten själva. I takt med detta fick det svenska friluftslivet ett rejält uppsving och såväl vandringsleder som nationalparker blev populärare än någonsin. 

I mitt jobb som friluftsinstruktör har även jag bevittnat en enorm ökning av besökare både på vårt friluftscenter och i närmiljön runt det naturreservat där jag arbetar i Västmanland. Det har märkts tydligt att det är en bredare grupp i befolkningen som intresserat sig för friluftslivet jämfört med hur det var innan pandemin bröt ut. Många som besökt vårt friluftscenter det senaste året hade nämligen aldrig testat på friluftsaktiviteter tidigare, eller hade enbart testat på det vid något enstaka tillfälle för många år sedan. Några av de aktiviteter som blev riktigt populära under året var att ge sig ut på vandring, paddla kajak, gå höghöjdsbana och testa på mountainbike-cykling. Under vintern ökade även trycket enormt på uthyrningen av långfärdsskridskor och varken jag eller mina kollegor på friluftscentret hade någonsin upplevt ett sådant högt tryck tidigare. Att stormköket utsågs till årets julklapp år 2020 blev ytterligare ett tecken på friluftslivets ökade popularitet i Sverige.  

Som folkhälsovetare gläder det mig att se hur många det är som valt att ta sig ut i naturen för att testa på en mer aktiv fritid och uppleva den svenska naturen och friluftslivet. Att motion är bra för hälsan och minskar risken för stress och sjukdomar är nog de flesta väl medvetna om i dagens samhälle. Något som inte alltid blir lika uppmärksammat är däremot betydelsen av att vistas ute i naturen, vilket kan förbättra vår psykiska hälsa, öka vår kognitiva förmåga, ge oss återhämtning och minska stress. Närheten till naturen gör att friluftslivet skiljer sig från en del andra hälsofrämjande aktiviteter som exempelvis utförs inomhus på ett gym eller i en idrottshall, vilket gör att naturupplevelsen går förlorad. Det ökade intresset för friluftslivet är därför positivt för individens hälsa och välmående och på sikt gynnar det även folkhälsan.

Sambandet mellan folkhälsa och friluftsliv har länge varit tydligt och det är också därför “friluftsliv för en god folkhälsa” blev ett av målen för friluftslivspolitiken som regeringen beslutade om år 2012. Flera forskare menar att naturen och friluftslivet är viktiga resurser i arbetet för att möta och bekämpa de folkhälsoutmaningar som råder i vårt moderna samhälle idag. Huruvida det nyfunna och ökade intresset för friluftslivet kommer att bibehållas eller minska när restriktionerna lättar igen kan ingen riktigt veta idag. Oavsett hur det kommer att utvecklas framöver så är detta dock ett ypperligt tillfälle för oss folkhälsovetare att fånga upp intresset och arbeta för att hålla det starka intresset vid liv även efter pandemin. Naturen är trots allt en hälsofrämjande arena som kan användas på många olika sätt för att gynna folkhälsan och det gäller att vi använder våra kunskaper för att hitta nya framgångsrika metoder för att få ut fler i rörelse.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet