HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-10-03

Boktipset

DROGHANDBOKEN - Guide för föräldrar och andra nyfikna, av Erik Leijonmarck som har mångårig erfarenhet och kunskap inom området.

I Sverige tenderar narkotikan att breda ut sig och bli allt vanligt förekommande, attityder riskerar att normaliseras allt mer och det finns stora kunskapsluckor i de allvarliga skadeeffekterna som droger ger upphov till. Narkotikaindustrin lägger stora resurser på att marknadsföra droger inom populärkulturen och på internet, och har som målsättning att unga ska fastna i beroende. I andra delar av världen legaliseras cannabis, ute på krogarna finns det stor tillgång på kokain och inom den kriminella världen skjuts människor i knarkuppgörelser.

En lättläst och pedagogiskt utformad handbok som erbjuder både kunskap, strategier och viktiga verktyg när det kommer till att förebygga droganvändande. Här representeras röster både från föräldrar, unga, socialarbetare, poliser samt forskare som bidrar med stöd och verktyg som kan vara en hjälp i att förebygga drogmissbruk och kunna bemöta vanliga argument om narkotika. Boken har ett riktat fokus till målgruppen barn- och unga och syftar till att stärka de vuxnas roll och bemötande i relation till droger och droganvändande.

De vuxna har en oerhört viktig roll när det kommer till drogförebyggande arbete och boken berör bland annat hur vuxenvärldens inställning och attityd kring droger har effekt när det kommer till barn- och ungas beteende. Framför allt framhålls tips och råd hur föräldrar kan tänka kring och samtala om droger med sina barn. Att vara öppen och mottaglig för samtal, ha en positiv relation, våga bemöta de frågor som kan uppstå med stöd av en trygg kunskapsgrund samt ha koll på och vara lyhörd för ens barns beteende. En ung hjärna är betydligt mer sårbar för att utveckla ett beroende och dessutom kan droganvändande ha allvarliga konsekvenser för den unga hjärnans utveckling. Boken tar även upp olika exempel på droger, hur de fungerar och vilka skadeeffekter som finns både fysiskt och mentalt. Författaren går också in på frågor som handlar om hur unga kommer i kontakt med droger, i vilken ålder som debuten sker, vad det finns för föräldrakontakter och dylikt att vända sig till. Ett större avsnitt belyser de vanligaste argument och invändningar som ungdomar har om droger, och hur svaren på dessa ser ut. Detta blir ett viktigt och bra kunskapsstöd till föräldrar och andra vuxna när de ska samtala med barn-och unga kring droger och droganvändande.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet