HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-01-30

Digitala hälsosatsningar - ett framtidsjobb för hälsovetare?

Hälsovetaren har ett fokus på beteendeförändringar som behövs inom hälso- och sjukvården. Det menar Moa Kuitunen som jobbar som teamleader för Hälsocoach online.

Moa har bakgrund från Hälsopromotionsprogrammet med inriktning kostvetenskap på Göteborgs Universitet. HälsoAkademikerna har ställt några frågor till Moa om tjänsten Hälsocoach online.

Vill du berätta lite om bakgrunden till satsningen Hälsocoach online? 

Hälsocoach online startade under 2017 som ett samverkansprojekt mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Närhälsan i Borås och dess kranskommuner, sedan 2019 har vi varit en regional tjänst och finns tillgängliga för alla invånare i Västra Götalandsregionen. Projektet startades för att flera ansåg att det saknades ett led dit de kunde rekommendera patienter men också de som egentligen inte var patienter, exempelvis genom att förbättra och öka sin fysiska aktivitet eller att förbättra sin kosthållning för att minska risken för återfall eller sjukdom. Projektet valde att satsa på de fyra levnadsvanor som Socialstyrelsen har rekommendationer kring; kost, fysisk aktivitet, alkohol- och tobaksbruk.

Hälsocoach online verkar vara en satsning som är i framkant i Sverige vad gäller att anställa hälsovetare inom hälso- och sjukvården t.ex. Varför tror du att ni har varit bra på att tillvara ta hälsovetares kunskaper inom hälso- och sjukvården? 

Jag tycker att det handlar om det hälsopromotiva förhållningssättet som hälsovetare har, vi arbetar främst med beteendeförändringen för att förändra vanorna, men också vad som behöver göras för att förbättra sin hälsa. Vi arbetar ur ett generellt perspektiv och går inte in på specifika sjukdomar, och där kommer hälsocoachen in med kunskap om både motiverande samtal och hälsa.

Vilka fördelar ser du med att hälsovetare jobbar inom Hälsocoach online, och inom hälso- och sjukvården i övrig?

Många fördelar såklart, vi riktar in oss på ett helhetsperspektiv för individen och fokuserar inte på sjukdomstillstånd. Hälsocoachen utgår alltid från individens egna förutsättningar och arbetar utifrån både coachning och motiverande samtal. Vi har ett hälsopromotivt förhållningssätt och fokuserar på förebyggande insatser för att förbättra individens hälsa.

Vad tror du om framtiden för hälsovetare inom hälso- och sjukvården och digitala hälsosatsningar?

Jag hoppas på att den är ljus! Det är en viktig arena och vi har viktig kunskap och kompetens att sprida. Jag vill såklart att alltfler hälsovetare ska kunna få hjälpa alla i Sverige till en bättre hälsa. Vad som är så bra med Hälsocoach online är att det är en digital tjänst och att jag och mina kollegor kan coacha folk i hela Västra götalandsregionen. Det är så viktigt att det kan ske digitalt, speciellt under en pågående pandemi.

Tack Moa för att du tog dig tid att svara!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet