HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-04-11

Bredda dina kunskaper

Spetsa din kompetens och stick ut på arbetsmarknaden genom att läsa en kurs inom något ämne som inte ingår i din grundexamen, eller ta nästa steg och läs ett magister- eller masterprogram. Den 15 april är sista ansökningsdag till högskole- och universitetsutbildningar i Sverige.

Högskolan Kristianstad erbjuder exempelvis 7,5 hp-kurser på distans inom Sexualitet, relationer och hälsa samt Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Motiverande samtal och fysisk aktivitet ur ett folkhälsoperspektiv kan du läsa på Gymnastik- och idrottshögskolan. Från Karlstad universitet kan du läsa kurserna Våld i nära relationer eller Barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv som båda är på avancerad nivå.

Vill du jobba med att planera, genomföra och följa upp hälsoprojekt? Då är kanske distanskursen Folkhälsovetenskap GR (B), Projektledning på 7,5 hp som ges från Mittuniversitetet något för dig? Mittuniversitetet erbjuder även en distanskurs inom folkhälsa inriktat på migration och hälsa. Eller varför inte läsa en kurs i ämnet på allas läppar - epidemiologi. En 10 hp-kurs på avancerad nivå ges vid Umeå universitet.

Vill du satsa på en magister eller master finns många alternativ att välja på:

Umeå universitet och Göteborg universitet erbjuder masterprogram med inriktning mot bland annat hälsoekonomi, I Umeå kan du även läsa ett magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi. Högskolan i Skövde erbjuder ett magisterprogram med inriktning mot digital hälsa och kommunikation. På Karlstad universitet, Mittuniversitetet och Uppsala universitet finns masterprogram eller magisterprogram med inriktning folkhälsovetenskap. Brinner du för idrott finns ett masterprogram inom idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet. Masterprogram i hälsa och livsstil kan du läsa på distans från Högskolan i Halmstad. Är du mer intresserad av global hälsa kan du välja ett masterprogram om detta på Uppsala universitet eller som fristående kurser på Umeå universitet, Högskolan i Halmstad eller Linnéuniversitet.

Du hittar mer information om dessa utbildningar och många fler på antagning.se där du även gör din anmälan.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet