HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-06-14

Att förhandla lön - två infallsvinklar

Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, så är det ändå något de flesta tycker är svårt att prata och förhandla om. Vad är ”rätt” lön för mig, hur kan jag begära mer utan att vara ”skrytig”, är jag inte med i facket för att slippa förhandla lönen själv? Detta är frågor som jag tror många ställer sig.

Att förhandla lön – två infallsvinklar

Trots att lönen självklart är en viktig fråga för oss alla, så är det ändå något de flesta tycker är svårt att prata och förhandla om. Vad är ”rätt” lön för mig, hur kan jag begära mer utan att vara ”skrytig”, är jag inte med i facket för att slippa förhandla lönen själv? Detta är frågor som jag tror många ställer sig och jag ska försöka att ge ett kortfattat svar här. Förutsättningarna kan dock skilja sig en del, jag tar här upp två olika infallsvinklar på lönen; ny på arbetsmarknaden och när man helt enkelt vill byta jobb.

Ny på arbetsmarknaden

Naturligtvis har man ett svagare förhandlingsläge lönemässigt om man är nyutexaminerad och/eller för tillfället utan jobb. Här finns inget klart motbud som arbetsgivaren måste överträffa, utan det handlar helt om att förhandla sig fram till en lön som du känner dig nöjd med och som arbetsgivaren kan acceptera.

Börja med att ta reda på fakta så långt du kan; kontakta SRAT:s kansli för aktuell lönestatistik, om lokal facklig förtroendeman finns på arbetsplatsen – kontakta denna för att höra om löneläget just där, i vilket spann dina blivande kollegor ligger osv. Just kontakten med det lokala facket kan ju ge mycket annan matnyttig information om företaget inför en eventuell intervju. Avvakta så länge som möjligt med att avge ditt löneanspråk, helst till du är någorlunda säker på att vara en av dem som erbjuds anställning – ditt förhandlingsläge är starkare då.

Utifrån din analys av situationen ska du sätta upp ett mål för vad du vill ha i lön. När frågan om löneanspråk ställs är det denna lön du begär. Den ska kunna motiveras. Du bör även ha en prutmån på ditt anspråk som inte är för stor i skillnaden mellan vad du begär och kan acceptera. Man ska aldrig glömma att det handlar om en förhandling, där båda parter helst vill känna att man vunnit lite. Således, om din smärtgräns ligger vid exempelvis 25 000 kr, så ska du ändå säga 27 000 i ditt anspråk och sedan vara beredd att backa klädsamt en aning.

Man ska även vara medveten om att det är svårt att uppnå drömlönerna i sina första anställningar, det viktiga här är snarare att komma in i branschen och skaffa sig viktig erfarenhet. Dock bör poängteras att ingångslönen påverkar din framtida löneutveckling. Går man in med en för låg lön blir det svårt att ta igen.

Byta jobb

Om man redan har ett jobb, men önskar sig vidare till nya tjänster eller nivåer, är utgångsläget givetvis ett annat. Här handlar det så klart om att man önskar sig en yrkesmässig utveckling, men oftast även en lönemässig. De tillfällen när man byter jobb är ett av de bästa tillfällena att även uppgradera sin inkomst. Om inte annat av detta skäl bör man vara beredd att flytta på sig ett antal gånger genom yrkeslivet. Lönen är dock inte allt, utan det nya jobbet kan också ha andra fördelar som att det är mer utvecklande, ligger bättre till rent geografiskt, eller någon annan positiv infallsvinkel. Dock, här är det lönen som är i fokus.

Ovanstående bakgrundskoll när det gäller statistik samt samtal med lokala fackliga förtroendemän gäller självklart här också. Om inte detta ger tillräckligt med kött på benen så kan man även utgå från sin aktuella lön. Eftersom du sannolikt missar nästa lönerevisionstillfälle, så räkna på vad ditt ungefärliga troliga påslag (avrundat uppåt!) skulle bli. Först därefter lägger du på vad som kan anses vara en skälig förhöjning i och med nya arbetsuppgifter och möjligen större ansvar och befogenheter. Ta också reda på om du i din nya anställning har rätt till övertidsersättning. Rätten till övertidsersättning kan avtalas bort, men det ska i sådana fall ske i utbyte mot högre lön och/eller extra semesterdagar. Om du inte kan bedöma övertidens omfattning råder jag er starkt från att träffa en överenskommelse om undantag från rätten till övertidsersättning. Om du ändå gör det så bör överenskommelsen gälla för ett år i taget och vara möjlig att sägas upp.

För att svara på de inledande frågorna: ”Rätt” lön är naturligtvis frågan vad det är. Vi verkar på en marknad med fri och individuell lönesättning där både våra tjänster och förutsättningar varierar stort. Trots detta måste man försöka få fram vad just ”marknaden” generellt betalar för jobbet. Statistik, samtal med kollegor och facket är i dagsläget det bästa sättet att försöka nå något slags svar. När det gäller rädslan att vara skrytig tror jag snarare att problemet är att de flesta är alldeles för blygsamma. Var inte rädd att berätta vad du kan och vad du har uppnått. Eventuella idéer och visioner är inte heller fel att nämna, det visar ju bara att du är intresserad av ditt jobb, något som brukas tolkas positivt av de flesta arbetsgivare.

Ska då slutligen inte facket sköta detta? Svaret är att utvecklingen alltmer går åt det håll att fack och arbetsgivare i avtal drar upp de premisser och bedömningsgrunder som lönesättningen ska baseras på. Själva lönesamtalet sker allt oftare så nära verksamheten som möjligt, mellan lönesättande chef och medarbetare. Det innebär att löneförhandlingen allt oftare går i flera steg. Först argumenterar vi med era arbetsgivare för just er yrkesgrupp, därefter måste var och en vara beredd att argumentera för sin sak i enskilda samtal. Jag tror att det är positivt för löneutvecklingen, men det förutsätter förstås att de chefer och arbetsledare som håller i dessa samtal sedan får mandat att faktiskt sätta era löner.

Artikeln bygger på en text skriven av Anders Berndt, SRAT

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet