HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-12-19

Är du yrkesverksam?

I medlemsenkäten efterfrågades det medlemsintervjuer med yrkesverksamma eller personer som på något sätt verkar inom hälso-, folkhälso- och idrottsvetarområdet.

HälsoAkademikerna består av medlemmar med många olika typer av kompetenser och verkar på brett skilda arbetsplatser. Vi söker både idrottsvetare, hälsovetare och folkhälsovetare som vill dela med sig av sin arbetssituation och hur de har tagit sig dit de befinner sig idag. Är du yrkesverksam och kan tänka dig att ställa upp på en kort intervju på telefon eller via mail? Hör då av dig till josephine.berge@halsoakademikerna.nu

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet