HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2021-04-11

Aktuellt i HälsoAkademikerna

I nyhetsbreven från nu och framåt kommer vi att skriva om vad styrelsen och andra medlemmar i HälsoAkademikerna har gjort senaste tiden och vad som är planerat framåt. Allt för att ni medlemmar ska ha full insyn i vad som händer i föreningen.

Rekryteringsträffar 

Den 8, 15 och 22 april har vi bjudit in alla utbildningar inom idrott, hälsa och folkhälsa till digitala informationsträffar om bland annat arbetsmarknad, löner och SRAT/HA samt vad ett medlemskap kan ge.

Health Integrator

Vi samarbetar med företaget Health Integrator och deras projekt tillsammans med Region Stockholm som handlar att förebygga diabetes typ 2. Läs mer på hemsidan www.healthintegrator.se

Pga pandemin så har projektet försenats men är nu igång sen ett par månader. På sikt så är förhoppningen att detta ska kunna ge arbetstillfällen till Hälsovetare i projektet och hos Health Integrator men även att det ska visa på vilken nytta Hälsovetare kan göra i det främjande och förebyggande arbetet inom hälsovården.

Medlemsenkät

I maj kommer vi skicka ut en enkät till er medlemmar. Väldigt viktigt att du svarar på enkäten så att vi får en hög svarsfrekvens. Fokus blir exempelvis på vad och hur styrelsen jobbar, vad får du ut av medlemskapet, arbetssituationen, med mera.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Vi har haft ett initialt möte med organisationen Kroppsterapeuterna som är ett yrkesförbund för 21 olika yrkeskategorier inom träning, hälsa, samtal, behandling.

Vi kommer fokusera på att samarbeta kring påverkansarbete i olika former för att marknadsföra medlemmarnas kompetens.

www.kroppsterapeuterna.se

Masteruppsats om idrottens folkhälsouppdrag

HA har en rad områden som vi behöver ha utredda på olika sätt. Därför samarbetar vi gärna med studenter som skriver examensarbete.

Vi har nu en masterstudent som skriver sitt examensarbete åt oss. Syftet är att undersöka hur idrottsföreningar inom olika idrotter på olika platser i Sverige upplever att de kan arbeta med ett hälsoperspektiv dvs idrottens folkhälsouppdrag.

Är du student och ska skriva examensarbete så kolla på HA´s hemsida för se vilka områden vi har förslag till uppsatser inom.

Styrelsens mötesplanering och utbildning

Under april kommer styrelsen ha två utbildningstillfällen med fokus på grunderna i fackligt arbete

I april är även ett ordinarie styrelsemöte inplanerat

I maj kommer vi vid två tillfällen arbeta med förbundets vision och påbörja arbete med föreningsutveckling.

Senaste nyheter

20 juni 2022, 13:02

Arbetsmarknadsdag på Högskolan i Gävle

Den 23 maj deltog HälsoAkademikerna på en arbetsmarknadsdag på Högskolan i Gävle och träffade...

14 juni 2022, 19:58

Ordförande har ordet

Nya styrelsen har i maj haft sitt första internat. Det är så befriande att återigen kunna träffas...

13 juni 2022, 12:00

Saco Studenttråds Kongress 2022

En fantastik och lärorik upplevelse. Det var väldigt kul att se att så många lade till yrkanden...