HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-03-11

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Sista nyhetsbrevet för denna mandatperiod. Föreningsstämman hålls 18 mars på SRAT´s kansli i Stockholm. Hoppas vi ses där!

 Mandatperioden på två år har haft ett stort fokus på att stärka medlemmarnas roll på arbetsmarknaden. Vi har arbetat med en rad olika projekt inom idrotten, företagshälsovård, skolan och inte minst att etablera Hälsovetare inom vården.

Vi har både 2018 och 2019 arrangerat Hälsovetardagar i samarbete med SFFF, NBV, Örebro Universitet och Örebro idrottsförbund.

 Under hösten 2019 påbörjade vi arbetet s.k. kompetensprofiler och även planering för en legitimationsprocess. Vi arrangerade en workshop den 10 februari i samarbete med GIH i Stockholm där landets utbildningar inom idrott, hälsa och folkhälsa bjöds in. Vi hade stor uppslutning med representanter från 15 utbildningar.

Utbildningarna ska nu arbeta på hemmaplan och sedan har vi en träff i september där vi arbetar vidare med kompetensprofiler för olika yrken.

 Alla ni yrkesverksamma medlemmar inom exempelvis företagshälsovård, skolan, vården, folkhälsoarbete inom kommun/region, föreningskonsulenter, med mera, med mera, tag en kontakt med oss i styrelsen och ställ upp på en muntlig eller skriftlig intervju om vad du gör i ditt yrke, vilka kompetenskrav som finns, vad har du med dig från utbildningen, vad tycker du saknades i din utbildning, med flera frågor.

 Vi önskar att fler medlemmar engagerar sig i föreningens arbete. I dagsläget är det ca en procent (1%) som engagerar sig, vilket är alldeles för få för att åstadkomma det vi strävar mot, tex en stark roll på arbetsmarknaden och förhoppningen om en legitimation.

 Är Du en av de Hälsovetare som tycker att vi hälsovetare inte får den uppmärksamhet vi förtjänar eller att det finns för få jobb? Då tycker jag att du ska fråga dig vad just Du kan bidra med för att förbättra för oss hälsovetare. Kontakta oss för se vad du kan bidra med, stort som smått.

 Andreas Lövdahl                                                                                               Ordförande

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet