HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-10-11

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Hösten är normalt en period full av verksamhet inriktad på exempelvis rekrytering av nya studenter, arbete med Hälsovetardagen och planering av kommande året. Denna höst så försöker vi hitta alternativ till hur vi kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå. Vi precis som många andra försöker använda olika digitala lösningar för exempelvis möten, rekrytering, med mera.

Den nya styrelsen som valdes i mars har således inte riktigt kommit igång med sina arbetsuppgifter på det sätt det brukar vara på hösten efter ca ett halvårs arbete. Men detta år liknar inget annat så vi i styrelsen gör det vi kan för att hålla föreningens verksamhet flytande.

Vi har en bred och djup kunskap i styrelsen som mycket väl passar in på nuvarande fokusområden.

När vi väl hittar anpassade arbetsformer utifrån rådande omständigheter så kommer resultaten att komma.

Medlemssiffrorna ser stabila ut trots att ingen aktiv rekrytering (ffa besök på utbildningarna) genomförts sedan början av året. Vi kommer nu under hösten genomföra digitala rekryteringsträffar.

I nyhetsbrevet denna gång kan ni bland annat läsa om covid/folkhälsa, behovet av HV kompetens i hälsovård. Läs även presentationen av Ludvig Faleij som nu i höst ansluter till styrelsen.

Arbetet med en sk Kompetensprofil som inleddes med en konferens på GIH i februari har tyvärr stått relativt stilla pga pandemin. Meningen var att utbildningarna skulle arbeta med en rad olika frågor och att vi skulle samlas åter i oktober för ytterligare en konferens på temat.

Vi gör ett omtag och satsar på en konferens under kvartal 1 nästa år. Förhoppningsvis i fysisk form men annars digitalt.

Håll i och håll ut och fortsätt med lågriskbeteende!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet