HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-06-02

Ordföranden har ordet

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen och läget i landet utifrån ett hälsovetarperspektiv.

Hoppas ni har det bra i dessa både otäcka och svårbegripliga tider! De flesta av oss har nog nu ändå börjat vänja sig vid att leva våra liv lite eller mycket annorlunda både privat och i vår sysselsättning.

De direkta hälsoeffekterna av coronaviruset är påtagliga och tydliga. De mer långtgående bieffekterna på folkhälsan dels i form av psykisk ohälsa efter tex isolering men även det som följer i spåren av en klart försämrad ekonomi för både individer och samhället.

Läs mer i artikeln av hälsopedagogerna Lisa och Vladimir om deras arbete på Upplands Väsbys psykiatriska mottagning.

Detta är det första numret sedan föreningsstämman med hela nya styrelsen på plats. Vi har fått ihop en styrelse med en spridning i ålder, erfarenheter, boendeort, utbildning, med mera.

Ni kan läsa deras respektive presentationer i detta nummer.

Verksamheten är såklart påverkad av coronapandemin. Exempelvis så har inga rekryteringsträffar kunnat genomföras då studenterna läser på distans men vi förbereder dels ett utskick till avgångsstudenter i juni men ffa att genomföra rekryteringsträffar med studenterna via distansverktyg såsom Skype, Teams, etc.

Som en del ”experter” har siat så kommer många av de nya beteenden och arbetssätt vi tvingas till pga coronapandemin att utveckla nya och effektivare sätt att arbeta. Ett exempel är hur en stor del av befolkningen nu behärskar kommunikation via sociala medier och olika kommunikationsprogram.

Vi kommer så snart som möjligt att återuppta arbetet tillsammans med utbildningsprogrammen för att ta fram kompetensprofiler och i förlängningen en legitimation för delar av medlemskåren.

Hoppas ni får en fin sommar och passar på att semestra i ert närområde och gynna den lokala turistnäringen där ni bor.

Andreas Lövdahl

Ordförande

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet