HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-03-11

Min tid i styrelsen

Styrelsearbete ger många nya erfarenheter och nätverk samt stor möjlighet till påverkansarbete.

"Hur sammanfattas en mandatperiod på bästa sätt? Jag vill förmedla känslan av delaktighet och alla dessa påverkansmöjligheter."

Efter en och en halv mandatperiod, det vill säga tre år, i HälsoAkademikernas styrelse är det dags för mig att lämna över min plats till någon annan. Någon annan som är intresserade av att verka för folkhälsovetare, idrottsvetare och hälsovetare på arbetsmarknaden och i yrkeslivet.

Jag har flera gånger under de här åren fått frågan varför jag valt att engagera mig ideellt och vad jag får ut av det. För det första valde jag att engagera mig för att jag vill synliggöra våra kompetenser och öka statusen för hälsobranschen med det promotiva och preventiva tänket. Jag vill inte ha en examen inom ett område där det är skitsvårt att få ett jobb, därför gick jag in med visionen om att påverka till fler jobbmöjligheter. Sedan gällande vad jag har fått ut av mitt engagemang, jag bär på multum med nya erfarenheter och kontakter.

I tidigt skede fick jag möjligheten att delta på ett kunskapsseminarium för ett utav riksdagspartierna rörande psykisk hälsa. Därefter har jag engagerat mig i allt större utsträckning i frågor som berör studenter och hälso- och sjukvården. Jag har ingått i nätverk, referensgrupper och talat för våra kompetenser på diverse seminarier.
Om jag skulle ge ange en topp 3-lista gällande roligaste minnen och vad som påverkat mig i störst utsträckning skulle det se ut som följande:

1. Almedalsveckan
Här fick jag möjlighet att presentera min masteruppsats, som skrevs på uppdrag av HälsoAkademikerna, om riksdagspartiernas arbete och visioner på ett seminarium som vi i HälsoAkademikerna valde att hålla. Vi ville bidra med kunskap och insyn i folkhälsoarbetet inför riksdagsvalet.

På Almedalsveckan deltog jag även i fler seminarier genom Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter (SHSS). Här fick jag vara med och diskutera interprofessionellt lärande och "Nära vård på nya sätt". Här visade vi att HälsoAkademikerna vill vara med i diskussionerna och framförde att vi ser en framtida hälso- och sjukvård med större fokus på det främjande och förebyggande.

En mer personlig framgång var att jag under denna vecka övervann min scenskräck och rädsla för att prata inför stor publik. Det var stort!

2. Nätverkande
Jag har fått möjlighet att träffat otroligt många kompetenta och drivna personer. I nätverket SHSS har jag fått möjligheten att tala om hälsovetare i framtidens hälso- och sjukvård och skapat vetskap om vår yrkesgrupp hos andra vårdprofessioner (främst bland studenter som är morgondagens utförare).

3. Påverkan
Jag hade aldrig trott att det fanns så stora möjligheter att få vara med och påverka. Både i konferensprogram och i nationella handlingsplaner. Det finns ett stort intresse för att höra studenters talan!

                   

Sedan att få vara en del av en styrelse har även det fått mig att utvecklas. Att verka i grupp, följa formalia och tydliga strukturer, vara mötesordförande etc. Jag har blivit betydligt mer strukturerad, organiserad och intresserad av gruppdynamik under denna tid.

Anledningen till att jag avgår? En av de stora anledningarna till att jag lämnar styrelsen är för att jag idag har en tillsvidareanställning inom facket och kan hjälpa föreningen genom den rollen och avsätta min fritid till annat. Som studenthandläggare på SRAT kommer jag att fortsätta stödja HälsoAkademikerna i frågor som rör studentverksamhet, lärosätesbesök och rekrytering.

Så istället för ett hejdå säger jag på återseende, vi lär fortsätta att mötas i olika sammanhang!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet