HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-06-02

Josephine Berge

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

Jag tog kandidatexamen från Hälsopromotionsprogrammet på Göteborgs Universitet år 2015. Idag jobbar jag med hälsofrämjande arbete på en sim- och idrottshall i Stockholm.

I mitt dagliga arbete ingår både praktiskt arbete i form av gruppträning och kurser för olika målgrupper och administrativt arbete i form av samordning, olika samarbeten och projekt för att nå prioriterade grupper, framför allt personer med funktionsnedsättning och ungdomar.

Jag har varit med i Hälsoakademikerna sedan jag var student för att de bedriver ett viktigt arbete för att stärka hälsovetares roll i arbetslivet, t.ex. att ta fram en kompetensprofil för hälsovetare och att jobba för en legitimation. Det har även varit värdefullt att ta del av Hälsoakademikernas lönestatistik inför anställningsintervjuer.

Jag har nu valt att engagera mig i Hälsoakademikernas styrelse för att jag tror på bättre samverkan mellan hälsovetare och sjukvården, där hälsovetare skulle kunna avlasta hälso- och sjukvården genom att jobba förebyggande med områden som kost, fysisk aktivitet, stress och tobaksavvänjning. För att detta ska bli verklighet är det viktigt med tydlighet kring vad en hälsovetare gör och var och varför vi behövs, det arbetet vill jag engagera mig i.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet