HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-06-02

Johanna Flogstam

Johanna Flogstam är ny ledamot i styrelsen.

Jag studerar till folkhälsopedagog/hälsovetare och är nu inne på den fjärde terminen. Detta är ett område som jag verkligen brinner för och där det hela tiden finns utrymme för utveckling. Jag ser fram emot min framtida yrkesroll och de utmaningar som den bär med sig.

Min tidigare yrkesroll har alltid varit inom hälso-och sjukvården. Först som undersköterska inom olika verksamheter, sedan inom tandvården som tandsköterska och slutligen som operationstandsköterska inom operationssjukvården. Efter mina fjorton år inom operationssjukvården kände jag mig redo för vidareutveckling. Det tvärvetenskapliga området folkhälsa såg jag som en bra förutsättning för att vidga vyerna dels inom hälsa dels ur ett helhetsperspektiv av människa, miljö och samhälle.

Redan som verksam i programrådet på Kristianstad Högskola fann jag intresse i att engagera mig i Hälsoakademikern. Som styrelseledamot kan jag vara delaktig och påverka förutsättningarna för den framtida yrkesrollen. Det känns både givande och otroligt viktigt att få vara med och påverka arbetsmarknaden, att stärka hälsovetarens viktiga roll.

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet