HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-06-02

Jessica Tallbacka

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

Jag är utbildad folkhälsovetare och tog min examen i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola år 2017. Efter studierna började jag arbeta heltid på Mälardalens Studentkår i Västerås och Eskilstuna, där jag nu sitter som ordförande sedan 1,5 år tillbaks. Jag bor och är uppväxt i Västerås. På fritiden är jag väldigt aktiv och tycker bland annat om att springa, cykla och spela olika typer av bollsporter.

I mitt nuvarande arbete som kårordförande leder och styr jag en verksamhet vars huvuduppgift är att bevaka att Mälardalens högskola håller god kvalité i sina utbildningar och fattar beslut som inte missgynnar studenterna. En god utbildningskvalitet är viktigt för att studenterna ska få de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna ge sig ut i yrkeslivet efter examen.

Anledningen till att jag blev medlem i HälsoAkademikerna var främst av två skäl. För det första så kunde de erbjuda mig stöd och råd i min roll som folkhälsovetare, vilket jag såg som en resurs och trygghet. För det andra så tyckte jag att HälsoAkademikernas arbete för hälsovetarnas roll på arbetsmarknaden var otroligt viktigt och något som jag ville stötta.

Jag har valt att engagera mig i styrelsen eftersom jag vill vara med och arbeta för att hälsovetarnas yrkesroll stärks på arbetsmarknaden. Hälsovetarna är en yrkesgrupp som enligt mig får alldeles för lite uppmärksamhet i samhället och på arbetsmarknaden, trots det otroligt viktiga arbete som en hälsovetare utför. Att hälsovetarnas roll stärks är en vinst för alla! Jag vill därför tillföra mina kunskaper och erfarenheter till styrelsens arbete för att driva detta arbete framåt och samtidigt utveckla HälsoAkademikerna ytterligare. Likaså är mina förhoppningar att jag själv kommer få nya erfarenheter och kunskaper som kan vara värdefulla för framtiden. Jag ser mycket fram emot vårt kommande arbete och de resultat vi ska åstadkomma!

Senaste nyheter

03 februari 2023, 06:50

Temakonferens - Idrotten och Barnkonventionen

Den 15 mars pågår HälsoAkademikernas temakonferens i Göteborg! I år är temat "Idrotten och...

22 december 2022, 10:06

Kompetensprofiler - projektet tar fart

Den 18-19 oktober på GIH i Stockholm hölls workshop med representanter från olika lärosäten med...

22 december 2022, 10:04

HälsoAkademikernas temakonferens 2023

15 mars 2023: Plats: Göteborgs universitet