HälsoAkademikerna. Yrkesföreningen för akademiker
inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa. En del av SRAT

2020-10-11

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt belastade hälso- och sjukvården.

För att stärka hälsovetares status inom arbetslivet och göra det tydligare för arbetsgivare vilken skillnad i kompetens som en person som läst exempelvis en ettårig utbildning jämfört med treårig kandidatutbildning besitter, skulle en legitimation för hälsovetare vara nödvändig.

Läkare är experter på att bota och lindra sjukdom, hälsovetare är experter på att främja hälsa vilket förebygger sjukdom. Självklart kan inte hälsovetaren lösa alla besvär utan det är just ett samarbete mellan de olika professionerna som efterfrågas.

Även om en läkare eller sjuksköterska ska jobba med hälsobeteenden finns kanske inte alltid tiden att gå in på detta djupt, särskilt inte om patienten söker för något annat besvär. Idag kan en läkare, i de fall då hen inte kan hjälpa patienten tillräckligt i mottagningsrummet, skicka en remiss till en psykolog eller fysioterapeut. Patienten kan då få hjälp av experter inom områden där läkarens kompetens inte räcker till. Legitimerad vårdpersonal kan även hänvisa patienten till hälsovetare genom att utfärda FaR (Fysisk aktivitet på Recept). För vissa personer är det dock ett för stort steg att ta sig till exempelvis ett gym, andra vet inte var de ska vända sig och det rinner ut i sanden. Ytterligare andra köper gymkort som blir liggandes oanvända då de inte får det stöd de behöver för att förändra hälsobeteendet. Det finns då en risk att personer får FaR som inte utnyttjas och därmed inte får den förväntade effekten.

Senaste nyheter

01 december 2023, 10:35

Temakonferensen för studenter

20 mars 2024 Plats: Karlstads universitet.  Den 20 mars 2024 går Hälsoakademikernas temakonferens...

24 november 2023, 10:36

Tredje föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Johan Högman

24 november 2023, 10:07

Andra föreläsaren för Temakonferensen presenteras

Frida Östberg