2019-04-15

Val av ny ledamot till styrelsen

Vid föreningsstämman 2018 gavs styrelsen möjlighet att förrätta fyllnadsval under mandatperioden om behov uppstod.

Av personliga skäl har två ledamöter i styrelsen slutat. Med tanke på att vi har ett flertal stora projekt på gång har vi beslutat att förrätta fyllnadsval. Det går till så att vi via nyhetsbrevet Hälsovetaren föreslår en kandidat och om inte en majoritet medlemmar hör av sig med annat förslag eller röstar nej senast 5 maj 2019, så är kandidaten invald i styrelsen fram till nästa ordinarie föreningsstämma 2020.

Valberedningen och styrelsen föreslår till ny ledamot: Vladimir Savecs från Stockholm. Ni kan läsa hans presentation här nedan.

Om någon har annan kandidat eller vill rösta emot förslaget så skicka epost på ordforande@halsoakademikerna.se

Andreas Lövdahl

Presentation Vladimir Savecs

Utbildning

Kandidatexamen med huvudområdet idrott, inriktning hälsa, Hälsopedagogprogrammet, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm (GIH), 2016. Ett flertal fristående kurser inom livsstil och hälsa på grund- och avancerad nivå vid Karolinska institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Yrke/sysselsättning

Hälsopedagog inom sjukvård, psykiatri.

Framtidsvision

Hälsovetares akademiska kompetens inom hälsofrågor har en stark position på arbetsmarknaden. Utbildning är anpassad utefter efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden så att hälsovetare kan prestera produktivt och framgångsrikt i sin yrkesutövning med stöd från evidens och beprövad erfarenhet. Hälsovetares kompetens ses som en viktig resurs i arbete med hälsa på samhälls- såväl som på individnivå inom både offentlig och privat sektor och belönas utefter erfarenhet, kunskap och arbetsprestation.

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...