2019-12-12

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentationer handlar om dagsaktuell idrottsvetenskaplig forskning.

Konferensen som hölls mellan 21-22 november 2019 arrangerades av GIH och Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) och temat för konferensen var ”(Idrotts)tendenser i tiden”. Under dagarna kunde man lyssna på föreläsningar och presentationer om dagsaktuell idrottsvetenskaplig forskning.

Aktualiteten och kvaliteten på de oftast relativt korta föreläsningarna är alltid mycket hög på SVEBI´s konferenser. Det var som vanligt svårt att välja mellan de olika parallella tema-föreläsningarna men denna gång hade arrangören tänkt till så att föreläsningssalarna låg vägg i vägg och att föreläsningarna var exakt lika långa så möjlighet fanns att kunna gå mellan de olika tema-föreläsningarna.

Antalet föreläsare är för stort för att nämna alla så jag väljer att nämna ett par som fastnade lite extra.                                                                                      Inledningstalare var Simon Beames från Norwegian School of Sport Sciences. Hans föreläsning ”Educating Generation Z” hade fokus på hur lärande och metoder behöver utvecklas för att möta generationen som är född med ”Smartphone i handen” d.v.s. de som är födda på 2000-talet. Han gav exempel på sin son som ”utan att lämna sitt sovrum” lärde sig att i teori och praktik laga sin cykels bromsar genom att titta/lyssna på instruktioner på Youtube.                                                                                                              Generation Z ogillar den klassiska klassrumssituationen som är så allmänt rådande i lärosituationer.

En mycket intressant föreläsning, inte minst för oss Hälsovetare apropå behovet av fysisk aktivitet i skolan, var den om en litteraturstudie av Britta Thedin Jakobsson och Håkan Larsson, GIH.

De har tittat på vad rektorer vet om att organisera fysisk aktivitet och rörelse under skoldagen.                                                                                                                  De kom först och främst fram till att det fanns försvinnande få studier som hade någon bäring på området. Det saknas kunskap och resurser för att organisera rörelse under skoldagen. Lärare i Idrott & Hälsa har fokus på sitt kunskapsämne och har inte tiden att arrangera rörelse i övriga sammanhang under skoldagen.                                                                                                            GIH bedriver ett stort projekt för intervention av fysisk aktivitet i skolan där de söker skolor som vill delta i denna kommande studie.

Som sagt så var det som vanligt ett väldigt starkt startfält av föreläsare och jag kan bara varmt rekommendera ett deltagande på nästa års SVEBI-konferens. Den hålls i november 2020 i Malmö.

Läs mer om årets konferens här.

Lär mer om SVEBI på deras hemsida http://www.svebi.se/

Där kommer så småningom information om nästa års konferens.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...