2019-05-26

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro främjar hälsan hos Smålands äldre.

"Sund Smart Stark Senior!" främjar ett hälsosamt åldrande, inspirerar till en aktiv fritid och skapar livslång rörelseglädje för personer som är 65 år och äldre. Under 12 veckor får seniorer prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av föreläsningar för att främja ett hälsosamt åldrande. Motionsformerna som tillhandahålls beror på utbudet i det lokala föreningslivet. Exempel på aktiviteter som erbjudits är spinning, bordtennis, aikido, curling, styrketräning, bowling och bågskytte.

Ett annat syfte med "Sund Smart Stark Senior!" är att fler seniorer ska hitta till föreningslivet genom att få idrottsföreningar att starta verksamhet för äldre.

Preliminära resultat av satsningen är att flertalet av deltagarna var mer fysiskt aktiva efter projektet än före och man upplevde sin kondition som god efter projektet. Ett antal deltagare har också blivit medlemmar i någon av idrottsföreningarna. En sammanställning av resultaten direkt efter deltagandet samt ett år efter projektet pågår.

En framgångsfaktor för "Sund Smart Stark Senior!" har varit den sociala gemenskapen, att seniorerna har träffat nya människor. En annan framgångsfaktor har varit föreläsningarna som deltagarna har kunnat ta del av. De har upplevts lärorika och teman som behandlats har varit bland annat kost inklusive butiksvandring, fallprevention, motivation till motion och psykisk hälsa.

Fler seniorer i rörelse påverkar folkhälsan positivt då fysisk aktivitet skyddar mot sjukdomar som hjärtinfarkt, cancer, osteoporos, diabetes typ 2 och depression. Rapporter pekar på att depression och psykisk ohälsa är vanligt förekommande hos personer 65 år och äldre. Mot den bakgrunden samt att antal och andel äldre ökar i befolkningen, startades projektet av Smålandsidrotten, kommunerna i Småland samt regionerna i Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län år 2014. Sedan våren 2015 har cirka 440 seniorer deltagit i totalt 28 grupper i 19 av de 25 kommunerna i Jönköpings och Kalmar län.

För mer information: http://www.smalandsidrotten.se/Undermeny/fokusomraden/folkhalsa/Sund  SmartStarkSenior

Källor:
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv--halsa/traning-och-fysisk-halsa/rorelse-ar-livsviktigt/
Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre. Öppna jämförelser. (2018) Socialstyrelsen. https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21073/2018-9-12.pdf   

Fotot överst är taget av Erhan Trshani och hämtat från Smålandsidrottens hemsida.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...