2019-12-12

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra olika professioner.

Inom SRAT finns 9 professioner inom området hälsa som har egna förbund/föreningar. Dessa är Audionomer, Barnmorskor, Hälsovetare, Kiropraktorer, Logopeder, Optiker, Perfusionister, Podiatriker och Tandhygienister.

Under hösten har vi påbörjat ett allt tätare samarbete och den 4 december hade vi vår första heldagsträff inom det nya nätverket SRAT Hälsa.

Syftet med nätverket är att lära och inspireras av varandra samt hitta samarbetsområden både i det interna föreningsarbetet och i externa omvärldsfrågor.

Nästa träff är planerad till 4 mars på SRAT´s kansli.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...