2019-12-12

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra olika professioner.

Inom SRAT finns 9 professioner inom området hälsa som har egna förbund/föreningar. Dessa är Audionomer, Barnmorskor, Hälsovetare, Kiropraktorer, Logopeder, Optiker, Perfusionister, Podiatriker och Tandhygienister.

Under hösten har vi påbörjat ett allt tätare samarbete och den 4 december hade vi vår första heldagsträff inom det nya nätverket SRAT Hälsa.

Syftet med nätverket är att lära och inspireras av varandra samt hitta samarbetsområden både i det interna föreningsarbetet och i externa omvärldsfrågor.

Nästa träff är planerad till 4 mars på SRAT´s kansli.

07 juni 2020, 22:46

Hälsovetarskribenter

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlive...

02 juni 2020, 20:10

Folkhälsa - Ett hett ämne

Nu mer än kanske någonsin har området folkhälsa hamnat på kartan. För att se något ljust i allt...

02 juni 2020, 20:01

Jessica Tallbacka

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:58

Josephine Berge

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:29

Peter Larsson

Peter Larsson är nygammal ledamot i styrelsen