2019-12-12

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra olika professioner.

Inom SRAT finns 9 professioner inom området hälsa som har egna förbund/föreningar. Dessa är Audionomer, Barnmorskor, Hälsovetare, Kiropraktorer, Logopeder, Optiker, Perfusionister, Podiatriker och Tandhygienister.

Under hösten har vi påbörjat ett allt tätare samarbete och den 4 december hade vi vår första heldagsträff inom det nya nätverket SRAT Hälsa.

Syftet med nätverket är att lära och inspireras av varandra samt hitta samarbetsområden både i det interna föreningsarbetet och i externa omvärldsfrågor.

Nästa träff är planerad till 4 mars på SRAT´s kansli.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...