2019-04-16

Rörelseförståelse

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva!

Peter Bergvall Virtanen med över 20 års erfarenhet från barnidrott inleder dagen med en föreläsning om barns rätt till rörelseutveckling. Peter beskriver vikten av tydliga rekommendationer från t.ex. WHO och Svensk idrott.

I Canada finns forskning och studier på hur bra det är att främja fysisk aktivitet hos äldre. Genom att stimulera t.ex. curlingsspel för äldre så ökar man inte bara fysiska aktiviteten och skapar ett socialt sammanhang. Man skapar också en ökad förmåga att hålla balansen i aktivitet och undviker fallskador. På den undersökta gruppen har man färre höftledsfrakturer än i andra jämförbara grupper.

Fysisk inaktivitet leder till ökad risk för sjuklighet i flera områden.

En studie från 2017 visar att endast 44% av pojkar och 22% av flickor når rekommendationer om fysisk aktivitet.

2020 blir Barnkonventionen lag och en av delarna i den handlar om att barn ska ha rätt till lek.

 

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...