2019-04-16

Rörelseförståelse

Att utveckla rörelseförståelse är lika viktigt som att lära sig att läsa och skriva!

Peter Bergvall Virtanen med över 20 års erfarenhet från barnidrott inleder dagen med en föreläsning om barns rätt till rörelseutveckling. Peter beskriver vikten av tydliga rekommendationer från t.ex. WHO och Svensk idrott.

I Canada finns forskning och studier på hur bra det är att främja fysisk aktivitet hos äldre. Genom att stimulera t.ex. curlingsspel för äldre så ökar man inte bara fysiska aktiviteten och skapar ett socialt sammanhang. Man skapar också en ökad förmåga att hålla balansen i aktivitet och undviker fallskador. På den undersökta gruppen har man färre höftledsfrakturer än i andra jämförbara grupper.

Fysisk inaktivitet leder till ökad risk för sjuklighet i flera områden.

En studie från 2017 visar att endast 44% av pojkar och 22% av flickor når rekommendationer om fysisk aktivitet.

2020 blir Barnkonventionen lag och en av delarna i den handlar om att barn ska ha rätt till lek.

 

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...