2019-04-14

Puls för lärande och hälsa

Pulshöjande aktiviteter i skolan kan förbättra hälsa och välbefinnande samt villkoren för elevers lärande och prestation.

Eva-Carin Lindgren, professor i idrottsvetenskap med inriktning hälsopromotion vid högskolan i Halmstad, föreläste om fysisk aktivitet i skolan. Hon är forskningsledare för en forskningsstudie, PuLH, om dagliga pulshöjande aktiviteter på skolschemat för elever på mellan och/eller högstadiet. Den pulshöjande aktiviteten (20 minuter i pulszonen) sker tre gånger per vecka de dagar då eleverna inte har det ordinarie ämnet Idrott och hälsa.

Aktuellt forskningsläge gällande pulshöjande aktiviteter pekar på motstridiga resultat gällande samband mellan fysisk aktivitet/fitness och kognitiva och akademiska prestationsförmågor (betyg/prov-test i olika ämnen).Bland annat är den exakta dosen av fysisk aktivitet (intensitet och varaktighet) för att uppnå olika effekter ännu inte klarlagd. Däremot finns evidens gällande hälsa och välbefinnande.

I samband med forskningsstudien genomförs forskningscirkel – kollegialt lärande – som syftar till att bidra till reflektioner över erfarenheter och forskning som kan leda till nytt lärande, nya erfarenheter och handlingar. Här sker också inblick i forskningsprocessen, möjlighet att diskutera och reflektera över ny kunskap från vetenskapligt håll relaterat till forskningsprojektet och över den egna praktiken i projektet samt över dess resultat.

Syftet med forskningsstudien är att utforska och problematisera elevers syn på och upplevelser av att delta i pulshöjande fysisk aktivitet som implementerats i skolan. Bakgrunden är att alla barn inte är fysiskt aktiva på sin fritid och inte deltar i skolämnet idrott och hälsa. En del är däremot mycket fysiskt aktiva på sin fritid och deltar alltid i skolämnet idrott och hälsa.

Studiens resultat erhölls från 73 elever från hög- och mellanstadiet, 34 flickor och 39 pojkar. De hade olika färdigheter – fysiskt aktiva/inaktiva & funktionsvariation och kom från olika ursprung och kultur.

På plussidan visar forskningsstudien att pulshöjande aktivitet främjar lärmiljön i skolan, boostar arbetskapaciteten och främjar hälsa och välbefinnande. Minussidan visar på att villkor och negativitet försvårar eller begränsar känslan av nöjdhet och motivation.

En elev säger att det blir en lugnare klassrumsmiljö, en annan att det blir bättre sammanhållning och nya vänner. En elev säger att minnet förbättras med ökad koncentrationsförmåga och motivation. Elever vittnade också om hälsovinster och bättre levnadsvanor, ökad fysisk prestationsförmåga, glädje av att delta, mer positiv sinnesstämning och inflytande.

På minussidan fanns begränsat med mat och tidspress i schemat. Vissa elever kunde också uppleva negativ inställning från idrottande killar, känsla av manipulering av betyg och dålig uppmuntran från lärare och föräldrar. På grund av rådande kroppsideal upplevde ofta flickorna svårigheter att visa upp sin kropp under, före och efter fysisk aktivitet. Elever upplevde också digitala utmaningar.

Slutsatserna från forskningsstudien menar att det är viktigt och rimligt att daglig pulshöjande aktivitet implementeras inom skolans ramar p.g.a.;

-      Hälsovinster och välbefinnande                                                                            -      Villkoren för elevers lärande blir bättre

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...