2019-12-12

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barns och ungas hälsa.

Tid: 22 november
Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet

Pep Forum anordnas en gång om året av Generation Pep i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor som kan hjälpa till att förbättra barn och ungdomars möjligheter att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Kronprinsessparet som är initiativtagare var båda på plats och inledde respektive avslutade årets Forum.

Årets Pep Forum gav exempel från olika miljöer kring barn och unga som påverkas av olika samhällsaktörer, där den gemensamma nämnaren är att de alla visat på stort ledarskap.
Amsterdam Healthy Weight Programme presenterades som ett lyckat projekt för att minska övervikt hos barn.
Barnombudsmannen var där och gav sina syn på att barnkonventionen blir lag 2020.
Synsams VD Håkan Lundstedt berättade om sitt samarbete Generation Pep där de ger bort glasögon anpassade för fysisk aktivitet för att alla ska ha rätt till rörelse. Han lovade att de ska fortsätta med projektet åtminstone ett par år till.

Förmiddagen avslutades med en engagerande föreläsning om ledarskap av Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson.

Nytt för i år var att PEP Forum förlängts till en heldag. Eftermiddagen innehöll föreläsningar om PEP Skola, fördjupande Pep Talks samt möjlighet till nätverkande och träffa utställare.

Pep Forum - Skola
Föreläsningarna gav konkreta exempel på hur skolor har arbetat med att inkludera fysisk aktivitet och hälsosamma måltider i sin verksamhet. Eftermiddagen inleddes av Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

(Källa: Generation PEP)

07 juni 2020, 22:46

Hälsovetarskribenter

Vi söker ständigt efter intressanta artiklar till hälsovetaren, både från arbets- och studentlive...

02 juni 2020, 20:10

Folkhälsa - Ett hett ämne

Nu mer än kanske någonsin har området folkhälsa hamnat på kartan. För att se något ljust i allt...

02 juni 2020, 20:01

Jessica Tallbacka

Jessica Tallbacka är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:58

Josephine Berge

Josephine Berge är ny ledamot i styrelsen.

02 juni 2020, 19:29

Peter Larsson

Peter Larsson är nygammal ledamot i styrelsen