2019-04-16

När idrott fungerar – varför fungerar det?

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut till breddidrott och från elitidrott till expertutövare.

Tor identifierar vanliga orsaker till idrottsavhopp. Några orsaker är;
- Intresseförskjutning, annat blir roligare
- Skolan tar mer tid
- Skador
- Ökad kravbild med selektionsprocesser blir mer påtaglig
- Träning som inte tar hänsyn till individens utveckling har en negativ effekt på hälsa, motivation, prestationsutveckling

I en studie i samverkan med Svenska Fotbollsförbundet finner Tor ett antal framgångsfaktorer;

- Sociala dimensionen är viktig och stor roll
- Inkluderande och deltagande
- Få uppmärksamhet och synas i kollektivet
- En bekräftelse på att jag finns till och duger som jag är
- Strävan efter att ge individuell feedback samtidigt som man utvecklar laget
- Man vill lära sig saker
- Hur man hanterar olika situationer och innehållet i träningen
- Genomgående vill barnen ha tränare som är stränga och snälla. Gärna roliga.
- När man har bollen vill man klara sig själv inte ha någon som talar om vad man ska göra. Man gillar inte när någon skriker.
- Tillåtande och stödjande lärmiljö

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...