2019-04-16

När idrott fungerar – varför fungerar det?

Tor Söderström på Umeå universitet har studerat idrotten när den fungerar - från idrottsdebut till breddidrott och från elitidrott till expertutövare.

Tor identifierar vanliga orsaker till idrottsavhopp. Några orsaker är;
- Intresseförskjutning, annat blir roligare
- Skolan tar mer tid
- Skador
- Ökad kravbild med selektionsprocesser blir mer påtaglig
- Träning som inte tar hänsyn till individens utveckling har en negativ effekt på hälsa, motivation, prestationsutveckling

I en studie i samverkan med Svenska Fotbollsförbundet finner Tor ett antal framgångsfaktorer;

- Sociala dimensionen är viktig och stor roll
- Inkluderande och deltagande
- Få uppmärksamhet och synas i kollektivet
- En bekräftelse på att jag finns till och duger som jag är
- Strävan efter att ge individuell feedback samtidigt som man utvecklar laget
- Man vill lära sig saker
- Hur man hanterar olika situationer och innehållet i träningen
- Genomgående vill barnen ha tränare som är stränga och snälla. Gärna roliga.
- När man har bollen vill man klara sig själv inte ha någon som talar om vad man ska göra. Man gillar inte när någon skriker.
- Tillåtande och stödjande lärmiljö

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...