2019-04-16

Medveten närvaro – en väg till hälsa och prestation

John Jouper från Örebro universitet frågar sig hur medveten närvaro kan påverka utövandet av idrotten och främjandet av folkhälsan.

Allt människor gör är beteenden som är inlärda. Vår hjärna värderar olika handlingar och beteenden vilket bl.a. genererar obehag, rädsla, tvivel och undvikande; oro, stress, ångest och nedstämdhet. Hjärnan fokuserar på överlevnad och behöver återhämtning. Vår upplevelse är olika känslor i förhållande till graden av behag och anspänning, allt ifrån ilska och rädsla till glädje och lugn.

Hjärnan är lat och vill spara energi. Det innebär att människor bl.a. är känslostyrda, konservativa, fattar snabba beslut och använder sig av rädsla och undvikandeinstinkter.

Sömn är viktigt för lärandet, ger inlagring i minnet, återhämtning och reparation, förbättrar psykisk hälsa, kreativitet och utvecklar "alla förmågor".

Flow – balans mellan utmaning och skicklighet - "på toppen av förmågan".

Medvetenhet – mindfulness – handlar om;

 • "Medveten närvaro i nuet utan att värdera"
 • Att kunna närvara i genomförandet av aktiviteten med god medkänsla self-compassion
 • Med intentionen "att genomföra aktiviteten på bästa sätt", Flow!
 • När tanken far iväg så återförs fokus på närvaro i aktiviteten

För att stärka mentala närvaron kan man använda sig av mentala program som mental tuffhet – mind och mental tuffhet – power.

Medvetande träning handlar om att;

 • Upptäcka och acceptera
  • Kroppsskanning
  • Yoga
 • Nollställa hjärnan
  • Andetagsmeditation
  • Åter fokusera
 • På genomförandet av den idrottsliga aktiviteten

Hälsoeffekterna handlar på kort sikt om att få stopp på stresspiralen och på längre sikt om ökad hälsa och välmående.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...