2019-12-12

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på testanläggningen.

Den 25 november anordnade Dalarnas universitet en karriärworkshop för studenter i årskurs 1 & 2 och vi var inbjudna att delta. Först hade representanter från skolan en presentation och sedan fick vi träffa studenter på Tränarprogrammet under 45 minuter. Dels berättade vi om den rent fackliga delen men också i en dialog med deltagarna om karriärvägar och möjligheter på arbetsmarknaden. Detta då utifrån deras specifika kunskaper inom idrotten kring bl.a. träning. Intresset är stort kring vad man kan jobba med som ”idrottsvetare” på en framtida arbetsmarknad. Diskussionen att tillsammans med HälsoAkademikernas kompetens bli bättre på att marknadsföra och informera om deras egen kunskap var givande. Fanns också studenter som var intresserade av att i årskurs 3 skriva C-uppsatser för oss.

Tanken från Universitetets sida att ha ytterligare en workshop i februari -20 för studenter i årskurs 2 & 3 vill vi gärna få chansen att också besöka.

Vi hann också med ett besök i deras imponerande testanläggning. Magnus Knutsson från Vänersborg, (tidigare elitidrottare i cykling på hög nivå) är ansvarig för denna och den används för forskning och olika studier inom idrotten. Han berättade vidare att tester görs för olika landslag, men också till viss del på breddnivå och gentemot företag.

Falun har verkligen fina förutsättningar då alla anläggningar är samlade just kring Lugnets skidstadion. Testanläggningen ligger just i anslutning till tennis- och friidrottshallen.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...