2019-04-16

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

Avslutningsvis under dagen beskriver Margareta Johansson från Örebroidrotten sin verksamhet. 100 000 medlemmar i 600 föreningar drivs av 20 000 ledare. Svensk idrott har ett tydligt folkhälsoarbete och genom strategi 2025 utvecklas idrotten som en stark aktör i svensk folkhälsa.

Det finns stora utmaningar i svensk idrott. Socialekonomiska skillnader,
föräldrars utbildningsnivå, föräldrars yrkesbakgrund och ensamstående föräldrar är några faktorer som är komplicerande faktorer för att ge alla en bra chans att utöva idrott.

Örebroidrotten har ett nära samarbete med kommuner och regionen. I detta samarbete utvecklas hela tiden nya möjligheter. Örebroidrotten har hela tiden många projekt som på olika sätt bidrar till att få invånarna i Örebro att röra sig.

Vad gör ÖLIF
- Rörelse för asylsökande kvinnor
- Prodis doping förebyggande
- Goda matvanor i föreningar.
- Ätstörningar
- Schysst snack
- Fredagssport med fh
- Pulshöjande i skolan
- Idrottsskolan
- Fritidsbank
- FaR
- Mobilisering i segregerade områden
- Kvinnor i fokus
- Idrottslyftet
- Rörelsenätverk
- Rörelsesatsning i skolan. Uppdrag från RF

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...