2019-04-16

Idrotten – en arena för hälsofrämjande arbete i Örebro län

Margareta Johansson från Örebroidrotten beskriver ÖLIF och samarbetet med kommuner och regionen.

Avslutningsvis under dagen beskriver Margareta Johansson från Örebroidrotten sin verksamhet. 100 000 medlemmar i 600 föreningar drivs av 20 000 ledare. Svensk idrott har ett tydligt folkhälsoarbete och genom strategi 2025 utvecklas idrotten som en stark aktör i svensk folkhälsa.

Det finns stora utmaningar i svensk idrott. Socialekonomiska skillnader,
föräldrars utbildningsnivå, föräldrars yrkesbakgrund och ensamstående föräldrar är några faktorer som är komplicerande faktorer för att ge alla en bra chans att utöva idrott.

Örebroidrotten har ett nära samarbete med kommuner och regionen. I detta samarbete utvecklas hela tiden nya möjligheter. Örebroidrotten har hela tiden många projekt som på olika sätt bidrar till att få invånarna i Örebro att röra sig.

Vad gör ÖLIF
- Rörelse för asylsökande kvinnor
- Prodis doping förebyggande
- Goda matvanor i föreningar.
- Ätstörningar
- Schysst snack
- Fredagssport med fh
- Pulshöjande i skolan
- Idrottsskolan
- Fritidsbank
- FaR
- Mobilisering i segregerade områden
- Kvinnor i fokus
- Idrottslyftet
- Rörelsenätverk
- Rörelsesatsning i skolan. Uppdrag från RF

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...