2018-06-17

HA söker projektledare och projektdeltagare

HA söker projektledare och projektdeltagare samt dig som vill stötta föreningen på andra sätt.

Föreningen växer både i antalet medlemmar och verksamhetsområden. Behovet av fler som engagerar sig i föreningen är större än någonsin. Ta chansen att både göra något för din förening, dvs för oss alla och vår bransch samt inte minst för dig själv. Vi har en rad projekt som behöver både projektledare och projektdeltagare.

Som projektledare arbetar du i nära samarbete med en person ur styrelsen som är ansvarig för projektet. Denna person kan även fungera som en personlig mentor för dig. Arbetsfördelningen är att personen i styrelsen har det formella ansvaret (tex det ekonomiska) och du som projektledare arbetar operativt med projektet tex upprätta/justera projektplanen, tillsätta projektgrupp, göra handlingsplan, ta alla ev externa kontakter, med mera.

Som projektledare erbjuds du även en webbaserad Projektledarutbildning som ger dig både kunskap och en formell utbildning att sätta på meritlistan. Projekten varierar i omfattning och längd. Vissa är kortare, konkreta och andra fleråriga utvecklingsområden. Både som projektledare och deltagare så deltar man utifrån överenskommelse med styrelsen. Exempelvis en viss tid, tex 1-2 år eller tills viss del av eller hela projektet är klart.

Vi söker även dig som vill hjälpa föreningen men i något mindre omfattning. Tex hjälp oss genomföra studieortsbesök, skriva artiklar i Hälsan, vara mentor åt studenter, et cetera.

Samtliga uppdrag åt föreningen är förtroendeuppdrag, dvs ideella men med kostnadsersättning.

Projekten och andra aktiviteter beskrivs mer omfattande på hemsidan, där även kontaktpersoner står. I korthet är detta de projekt/arbetsområden vi arbetar med/vill starta upp:

Hälsovetare inom hälso- och sjukvården: vad kan vi hälsovetare tillföra och hur ska vi bli en naturlig del av den svenska vården?

  • Studerandemedlemmar: Hur kan vi skapa ett mervärde för våra studerandemedlemmar? Saco studentmässa i november, delta på mässan.
  • Arbetsmarknadsenkät: branschen är i stort behov av att få en samlad statistik på hur många som får jobb/är arbetssökande, vilka jobb får vi, hur länge behöver vi söka, med mera.
  • Barn- och ungdomsidrott: vi arbetar på bred front med att granska barn- och ungdomsidrotten och främja en salutogen idrott för barn och unga. Skapa kontakter/bygga nätverk med idrottsforskare, lyfta fram positiva exempel från idrotts-Sverige, dialog med beslutsfattare, med mera. Syftar även till att skapa fler jobbtillfällen inom idrotten.
  • IT-projekt: vi har hemsida, Facebook, LinkedIn. Vi behöver någon/några som är intresserade att jobba med samordning av hur vi strategiskt/praktiskt ska arbeta med dessa verktyg. Men även om någon vill jobba med något av dessa medier separat så är det välkommet.
  • Egen-företagar-stöd: Att utveckla vårt stöd till medlemmar som vill driva eller driver företag.
  • LHN – Lokala Hälsovetarnätverk: Lokala projektledare/grupper som med styrelsens stöd skapar nätverk där du bor.
  • Rekrytering: Genomför rekryteringsbesök på utbildningar runtom i Sverige eller var studentombud, dvs hjälp oss praktisk på din skola med information om HA
  • Hälsovetardagen 2019 i Örebro: Arrangera HA´s konferens för medlemmarna
  • Företagshälsovård: Har du arbetar/arbetar du inom FHV så är vi intresserade av din kunskap för påverka branschens utveckling

Hör av dig du som nu blev intresserad av att engagera dig i ett utvecklande projekt som även kommer ge en fin referens på din meritlista.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...