2019-04-16

Föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott

Vilka fördelar och utmaningar finns med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott?

Inger Eliasson från Umeå universitet har i sin studie studerat vad det innebär att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barnidrott. Bakgrunden till studien är bl.a. att ideell barnidrott i allt högre utsträckning drivs av föräldrar, allt fler föräldrar ansvarar för och oroar sig över sina barn och de ses som en investering för framtiden.

Metoden bestod i 13 enskilda intervjuer varav 6 tränarbarn och 7 föräldratränare som hade 3-8 års erfarenhet av dubbla roller. Metoden genomfördes i två idrottsföreningar, två lagidrotter – ishockey och innebandy.

Resultat

Fördelar hos föräldratränare:

 • Möjlighet att påverka barnens utveckling, fostran
 • Tid att umgås med sina barn, vara tillsammans, socialisera
 • Kan ge fördelar till egna barnet, t.ex. speltid, ökad trygghet

Utmaningar hos föräldratränare:

 • Barnen kan ha svårt att ta kritik och instruktioner från sin föräldratränare
 • Tränare tenderar att vara hårdare mot sitt eget barn
 • Kan ge barnet nackdelar – för att inte anklagas för favorisering
 • Jobbigt med föräldragruppen som klagar på speltid etc.

Fördelar hos tränarbarn:

 • De får extra tid att prata med sin tränare
 • Tryggare när de är yngre med förälder med
 • Några barn anser att de blir en bättre spelare

Utmaningar hos tränarbarn:

 • De upplever att föräldratränare har högre krav på dem
 • Barnen är också "surare" på sina föräldratränare – säger emot
 • Att andra tror att man får fördelar

Det finns fyra strategier för att hantera utmaningarna:
1. Distans-strategi – distansera sig från rollerna – hålla isär dem
2. Rättvise-strategi – att visa rättvisa mot alla
3. Försvars-strategi – Trotsa, göra tvärtom, säga emot
4. Sluta-strategi – Att sluta som tränare

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...