2019-05-26

Engagera dig!

Vill du vara med på en spännande resa för dig själv och vår bransch?Då ska du ta chansen att engagera dig i föreningens arbete!

I mars 2020 har vi föreningens stämma då vi ska tillsätta en ny styrelse för
de kommande två åren. Genom arbete i styrelsen får du möjlighet att arbeta för hälsovetarbranschens utveckling och om du har en hjärtefråga så har du alla möjligheter att driva den genom HälsoAkademikerna.

Vi har under 2019 delvis förändrat hur den operativa verksamheten bedrivs och har som målsättning att fortsätta den utvecklingen 2020. Det innebär att uppdraget i styrelsen kan vara mer representativt och inte innehåller direkta krav att genomföra olika aktiviteter för föreningen.

Har du känt att du skulle vilja engagera dig men inte riktigt haft den tiden? Nu är tillfället att engagera dig! Vi gör nu om arbetet i styrelsen så att styrelsen tar fram vision, mål, riktlinjer som sen utförs operativt till större del av 1-2 personer i styrelsen samt personer utanför styrelsen.

Skicka din intresseanmälan till styrelsen@halsoakademikerna.se så kontaktas du av valberedningen som tillsammans med styrelsen kan berätta mer om föreningens verksamhet.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...