2019-04-14

Hälsovetardagarna 2019

HälsoAkademikerna i samarbete med Svensk Förening för Folkhälsoarbete, Örebro läns Idrottsförbund, SISU Örebro arrangerade 2019 års Hälsovetardagar på Örebro Universitet med temat idrott och folkhälsa!

Tema: Idrott & Folkhälsa.                                                                                          Tidpunkt: 27-28 mars 2019                                                                                  Plats: Örebro Universitet

Två inspirerande kompetensutvecklingsdagar med möjlighet att nätverka med deltagare från hela landet. Vi samlade 13 st föreläsare inom bland annat dessa områden: fysisk aktivitet, rörelseförståelse, rörelse i skolan, idrottens roll i folkhälsoarbetet, hållbar barn- & ungdomsidrott, prestationspsykologi, framgångsrika föreningar, föräldratränare, stadsplanering för hälsa, med mera.

Tillsammans utgjorde de en bred kunskapsbas och en god chans att utveckla och anpassa sin verksamhet efter rådande forskning. Studenter på Universitet erbjöds att gratis bevista föreläsningarna.

Exempel på föreläsare: Klas Östberg – barnidrott, John Jouper – prestationspsykologi, Margareta Johansson – Idrott & Folkhälsa i Örebro, Eva Carin Lindgren – fysisk aktivitet i skolan, Mikael Franzén – stadsplanering för hälsa, Susanne Johansson – personlig berättelse om rehab efter hjärnskada som barn, Tor Söderström – framgångsrika föreningar, Peter Bergvall Virtanen – Rörelseförståelse, med många flera.

Ni kan läsa separata artiklar om respektive föreläsning i nyhetsbrevet Hälsovetaren.

Hälsovetardagarnas historik                                                                  Hälsovetardagarna har arrangerats vid fyra tillfällen i Stockholm, Göteborg (2 ggr) och Uppsala. Inför 2018 års dagar inledde vi ett samarbete med SFFF som medarrangör och 2019 samarbetade vi med ÖLIF/SISU Örebro. Andra samarbetspartners har varit Eurotravel, NBV, Länsnykterhetsförbundet, Prioritet Serneke Arena, SISU Västra Götaland, ABF.

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...