2019-04-16

Barnidrott - ingen lek

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska OS-truppen vid flera olympiader. Klas brinner för barnidrott på barns villkor.

De flesta föräldrar blir idrottsföräldrar. För några blir det ett tillfälligt inhopp, för andra är idrotten själva navet i familjelivet. Oavsett vilket behöver vi prata mer om hur vill att barnens idrott ska vara. Hur ska man träna barn och ungdomar för att låta dem utvecklas på bästa sätt och vad bör man undvika?

Föreläsningen utgick från Klas Östbergs bok ”Barnidrott – ingen lek”.

FNs Barnkonvention blir lag 2020.

”Alla barn har rätt till delaktighet, inflytande över träningen, att få komma till tals och fatta egna beslut.”   

 • Barn är inte små vuxna
 • Alla är lika unika
 • Utvecklingen är inte linjär fysiskt, psykiskt och socialt
 • ”Om alla vore lika så skulle vi inte veta vem som är vem”  Mia 5 år

Vill man bli bra på en idrott ska man träna på den. Vill man bli ännu bättre ska man träna på fler.

Glöm inte den kulturella hjärnan!

Vad vi VET!

 • Ingen vet vad en talang är.
 • Det finns inget samband mellan barn- och vuxenelit.
 • Barn börjar elitsatsning allt tidigare. 
 • Världseliten blir allt äldre.
 • Överbelastningsskadorna ökar internationellt.
 • Det viktigaste är att lyssna på kroppen.
 • Barn har nu allt sämre kondition och allsidig styrka.
 • Vi vet att vi vet lite om elittränande barn.
 • Allsidig träning minskar risken för överbelastningsskador speciellt viktigt är spontanidrott.
 • Glöm inte vikten av aktiviteter som inte är kopplade till idrott. Tex musik, målning, litteratur.

Läs mer på:

Facebookgruppen Barnidrott (5000 medlemmar)                                                Facebookgruppen Barnidrottsdoktorn                                                                        Barnidrottspriset.com

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...