2019-04-16

Barnidrott - ingen lek

Klas Östberg är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare. Han har arbetat för den svenska OS-truppen vid flera olympiader. Klas brinner för barnidrott på barns villkor.

De flesta föräldrar blir idrottsföräldrar. För några blir det ett tillfälligt inhopp, för andra är idrotten själva navet i familjelivet. Oavsett vilket behöver vi prata mer om hur vill att barnens idrott ska vara. Hur ska man träna barn och ungdomar för att låta dem utvecklas på bästa sätt och vad bör man undvika?

Föreläsningen utgick från Klas Östbergs bok ”Barnidrott – ingen lek”.

FNs Barnkonvention blir lag 2020.

”Alla barn har rätt till delaktighet, inflytande över träningen, att få komma till tals och fatta egna beslut.”   

 • Barn är inte små vuxna
 • Alla är lika unika
 • Utvecklingen är inte linjär fysiskt, psykiskt och socialt
 • ”Om alla vore lika så skulle vi inte veta vem som är vem”  Mia 5 år

Vill man bli bra på en idrott ska man träna på den. Vill man bli ännu bättre ska man träna på fler.

Glöm inte den kulturella hjärnan!

Vad vi VET!

 • Ingen vet vad en talang är.
 • Det finns inget samband mellan barn- och vuxenelit.
 • Barn börjar elitsatsning allt tidigare. 
 • Världseliten blir allt äldre.
 • Överbelastningsskadorna ökar internationellt.
 • Det viktigaste är att lyssna på kroppen.
 • Barn har nu allt sämre kondition och allsidig styrka.
 • Vi vet att vi vet lite om elittränande barn.
 • Allsidig träning minskar risken för överbelastningsskador speciellt viktigt är spontanidrott.
 • Glöm inte vikten av aktiviteter som inte är kopplade till idrott. Tex musik, målning, litteratur.

Läs mer på:

Facebookgruppen Barnidrott (5000 medlemmar)                                                Facebookgruppen Barnidrottsdoktorn                                                                        Barnidrottspriset.com

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...