2019-04-15

Alkohol & Idrott

Föreläsning kring alkohol och idrott. Vilken roll har idrottsledare och föräldrar inom t.ex. ungdomsidrott?

Sara Diwiddie från IQ avslutade första hälsovetardagen med att föreläsa kring idrott och alkohol. IQ som organisation verkar för att sprida en smartare syn kring alkohol och under föreläsningen bjöd Sara på ny kunskap samt konkreta tips på hur vi kan tänka annorlunda när det kommer till alkohol och idrott.

Ungdomsidrotten är viktig ur ett alkoholförebyggande perspektiv eftersom det skapar hälsosamma ideal, gemenskap samt ett sammanhang på kvällar och helger då det annars är stor risk att alkoholdebutera. Eftersom att ledarna har en otroligt viktig roll är det viktigt att utbilda dem och ge dem de verktyg de behöver för att kunna prata om riskerna med alkohol och hur det påverkar kroppen och träningen. Dessutom är det viktigt att både ledare och föräldrar föregår med gott exempel och ser över hur det ser ut med alkohol kring evenemang och resor. 

Avslutningsvis pratade Sara om problemen med supporterkulturen och satsningen “Fotboll utan fylla” som syftar till att minska andelen kraftigt berusade personer på fotbollsmatcher och att förändra attityden till alkohol i samband med fotboll. Sedan starten 2016 har de med hjälp av satsningen lyckats sänka andelen kraftigt berusade med 40 %. Enligt Sara är framgångsfaktorerna samarbete, utbildning, policyarbete och kommunikation.

26 maj 2019, 11:17

Rullatorlopp i Göteborg

1 oktober fylls Trädgårdsföreningen av 300 seniorer med rullstol, rullator eller gåstavar....

26 maj 2019, 11:17

SIPF:s konferens på Bosön

Konferensen ägde rum på Bosön, Lidingö, 23-24 Mars 2019 och hade temat ”Self compassion” och...

26 maj 2019, 11:17

Sund Smart Stark Senior!

“Sund Smart Stark Senior!” är samverkansprojektet som genom fysisk aktivitet och social samvaro...

26 maj 2019, 11:17

Seniorkraft

Seniorkraft i Sydnärke bjuder in äldre till aktiviteter som bidrar till ett hälsosamt åldrande oc...

26 maj 2019, 11:16

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades ...