2019-04-15

Alkohol & Idrott

Föreläsning kring alkohol och idrott. Vilken roll har idrottsledare och föräldrar inom t.ex. ungdomsidrott?

Sara Diwiddie från IQ avslutade första hälsovetardagen med att föreläsa kring idrott och alkohol. IQ som organisation verkar för att sprida en smartare syn kring alkohol och under föreläsningen bjöd Sara på ny kunskap samt konkreta tips på hur vi kan tänka annorlunda när det kommer till alkohol och idrott.

Ungdomsidrotten är viktig ur ett alkoholförebyggande perspektiv eftersom det skapar hälsosamma ideal, gemenskap samt ett sammanhang på kvällar och helger då det annars är stor risk att alkoholdebutera. Eftersom att ledarna har en otroligt viktig roll är det viktigt att utbilda dem och ge dem de verktyg de behöver för att kunna prata om riskerna med alkohol och hur det påverkar kroppen och träningen. Dessutom är det viktigt att både ledare och föräldrar föregår med gott exempel och ser över hur det ser ut med alkohol kring evenemang och resor. 

Avslutningsvis pratade Sara om problemen med supporterkulturen och satsningen “Fotboll utan fylla” som syftar till att minska andelen kraftigt berusade personer på fotbollsmatcher och att förändra attityden till alkohol i samband med fotboll. Sedan starten 2016 har de med hjälp av satsningen lyckats sänka andelen kraftigt berusade med 40 %. Enligt Sara är framgångsfaktorerna samarbete, utbildning, policyarbete och kommunikation.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...