2019-05-26

Äldres idrottande

Inga pengar till äldres idrottande – vallöfte som inte införlivas. När vårbudgeten presenterades i början av april fanns de 20 miljonerna till äldres fysiska aktivitet, som Socialdemokraterna hade lovat i valet, inte med.

Tanken var att ge 20 miljoner kronor till Riksidrottsförbundet och koppla dem till 10 miljoner kronor till Svenskt friluftsliv med syfte främja aktivitet hos äldre.

En satsning på idrott och fysisk aktivitet ger stora effekter i form av ökad glädje, social samvaro, bättre fysisk förmåga. Ja en friskare äldre befolkning helt enkelt. Det ger även stora besparingar då det förebygger både psykisk ohälsa och exempelvis fallskador.

Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet, uttrycker både förvåning och besvikelse att den utlovade satsningen nu inte blir av.

Socialminister Lena Hallengren menar att omprioriteringen beror på den situation som uppstod efter valet med den utdragna regeringsbildningen. Det blev en vårändringsbudget där M och KD tecknat in allt reformutrymme genom skattesänkningar på 20 miljarder och där S, MP, C och L tvingats göra omprioriteringar.

12 december 2019, 13:08

Karriärworkshop i Falun

Karriärworkshop med intressant dialog kring karriärvägar och arbetsmarknad samt besök på...

12 december 2019, 13:07

SVEBI-konferens på GIH i Stockholm

Årets SVEBI-konferens hade temat ”(Idrotts)tendenser i tiden” och föreläsningar och presentatione...

12 december 2019, 13:06

PEP Forum 2019

Årets Pep Forum visade i år upp ledarskapsförebilder inom olika samhällsaktörer som påverkat barn...

12 december 2019, 13:06

Saco studentmässa

HälsoAkademikerna har varit på plats på den årliga Saco studentmässan i Stockholm och informerat ...

12 december 2019, 13:05

SRAT Hälsa – nytt samarbete

SRAT Hälsa är ett nytt nätverk där vi lär oss, inspireras av varandra och samarbetar mellan våra...