2018-10-10

Yrkestitlar

Inom styrelsen pågår ett projekt kring nuvarande yrkestitlar. Finns det någon eller några medlemmar som vill hjälpa till med detta så kontakta ansvarig projektgrupp.

Just nu pågår det ett projekt inom styrelsen där våra medlemmars yrkestitlar håller på att ses över för att lättare kunna tillgodose medlemmarnas yrkesexpertis utifrån dagens och framtidens arbetsmarknad. De nuvarande yrkestitlarna som används är bland annat; Idrotts/friskvårdskonsulent, Hälso- pedagog/utvecklare, Folkhälso- planerare/strateg/samordnare (se vidare beskrivning om vad som ingår i uppdragen på hemsidan). Genom att det har skett förändrande arbetsmarknads- och hälsoperspektiv de senaste åren så har det öppnat upp för att bredda kunskapen kring hur, när och var hälsovetarnas expertiskunskaper kan användas. Detta är bland annat för att möjliggöra att goda hälsofrämjande livsstilsvillkor ska kunna framställas utifrån ett individ- grupp och organisationsperspektiv. Det pågående projektet består i att både kartlägga vilka yrkesområden som hälsovetare kan arbeta inom samt hur medlemmarnas expertiskunskaper kan användas för att möjliggöra framtagandet av goda arbets-, hälso- och livsvillkor för individ, grupp och organisationer.

Styrelsen undrar om det finns någon eller några medlemmar som har intresse att hjälpa till med detta uppdrag – där alla idéer och tankar är av godo för att bredda synen på vad en hälsovetare kan återfinnas inom yrkeslivet.

För intresse, skicka iväg ett mail så återkopplar ansvarig projektgrupp så fort som möjligt: marcus.norberg@halsoakademikerna.se

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...