2018-07-11

Succé på Almedalen

HälsoAkademikerna på plats i Almedalen blev en publiksuccé! Många var intresserade av att delta i vårt seminarum om folkhälsopolitik och vår folkhälsopolitikenkät.

Under en dag med 973 seminarier fick vi höra att sju personer i publiken är okej, 15 personer ska man vara nöjd med och allt över 15 är succé. Det var ca 25 personer som lyssnade till när vi lyfte folkhälsopolitik och våra enkäter som vi gick ut med i våras (mer info om dessa finns i senaste Hälsan och på nyhetssajten). Vi tog också tillfället i akt att lyfta fram medlemmarnas kompetensområden, specifika utbildningar och yrken.

Områden vi fokuserade på var det salutogena eller hälsofrämjande perspektivet och hälsovetare i hälso- och sjukvården, där vår kompetens är nödvändig för att hälso- och sjukvården ska kunna möta framtidens utmaningar och för en god folkhälsoutveckling. Efteråt fanns ett stort intresse att diskutera hälsovetarens roll för folkhälsan, och seminariet ledde till att många nya kontakter knöts som är viktiga i HälsoAkademikernas framtida arbete med att lyfta det hälsofrämjande perspektivet och hälsovetaren på arbetsmarknaden.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...