2018-06-17

Politikerenkäten

I våras skickade HälsoAkademikerna ut enkäter inom idrott, arbetsmiljö och folkhälsa till samliga riksdagspartier, varav en majoritet har besvarat frågorna.

I matrisen presenteras ett urval av frågor från folkhälsoenkäten och i stort är partierna eniga om att problemen måste bekämpas. Då folkhälsoenkäten ingår i en masteruppsats kommer den att publiceras efter september.

11 oktober 2020, 23:22

Ordföranden har ordet oktober

HälsoAkademikernas ordförande Andreas Lövdahl har ordet och kommenterar händelser i föreningen oc...

11 oktober 2020, 21:26

Hälsofrämjande arbete med fokus på kost i grundskolan

Pernilla och Linn skrev en uppsats med syftet att studera hur yrkesprofessioner inom elevhälsotea...

11 oktober 2020, 21:19

Ludvig Faleij - ny styrelseledamot

Ludvig har efter avslutade studier nu anslutit till styrelsen i HälsoAkademikerna från och med...

11 oktober 2020, 21:17

Hälsovetare inom hälso- och sjukvård

Ett ökat samarbete mellan hälsovetare och vårdpersonal skulle kunna avlasta den idag starkt...

11 oktober 2020, 21:05

Folkhälsoperspektiv

För att förstå Folkhälsomyndighetens plan och perspektiv runt Covid-19, krävs det en inblick i va...